40 prosent midlertidighet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. januar 2012

I Sverige er fast jobb sjelden vare for forskere. Flere universiteter tyr nå til ansettelser av doktorgradskandidater.

Fakta

 

  • Stiftet pÃ¥ et møte i British Academy i London – det nasjonale akademi for humaniora og samfunnsvitenskap
  • Skal «samle og formulere misnøyen mot liberalisering og markedsretting»
  • Er tverrpolitisk og samles om: «Vi akademikere mÃ¥ stÃ¥ fram og ta til orde mot de drastiske reformene i offentligheten»
  • Nettside: http://cdbu.org.uk/

 

– Det er ikke bare et problem for individet; det gjør det vanskeligere for den som ikke er fast ansatt å være modig og utfordrende, sier leder i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Henrietta Huzell.

Hun er redd for at omverden skal oppfatte forskeres ansettelsesvilkår som «luksusproblemer» og mener derfor at det er viktig å påpeke at utrygge arbeidsforhold også påvirker forskningens og utdanningens kvalitet, skrier det svenske fagbladet Universitetsläraren.

Ansetter phd-kandidater

Problemer med høy andel midlertidige ansettelser er på langt nær eksklusivt for norske forskere, hvor over 20 prosent har tidsbegrensede kontrakter. Ifølge Universitetsläraren er 40 prosent av vitenskapelig ansatte i Sverige midlertidig ansatt. Det er kun hotell- og restaurantbransjen som er på samme nivå.

De midlertidig ansatte er gjerne ansatt på prosjekter som finansieres av eksterne midler eller er doktorgradsstipendiater. I Norge anses doktorgradsstipendiater som legitim bruk av midlertidige ansettelser og inngår ikke i midlertidighetsstatistikken. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) mener imidlertid at også doktorgradsarbeid er grunn til å ansette. Arbeidet til SULFs doktorandförening har det siste året ført frem. Lunds universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet og den tekniske høyskolen Chalmers har nå vedtatt at stipendordningen opphører til fordel for ansettelse.

– Anstendighet

– Kvalitetsargumentet er det viktigste. Uten ansettelser blir det færre av de mest skikkede, mener nylig avgått leder av SULFs doktorandförening Joakim Kalantari. Han påpeker at doktorandene står for 40 prosent av forskningen, og målt i forskningsresultat står de for 51 prosent.

Rektor ved Lunds universitet Per Eriksson sier at det er et spørsmål om anstendighet som ligger bak deres beslutning om å ansette doktorandene fra 2013.

– Det er et spørsmål om anstendighet og hvordan vi behandler hverandre, sier han og mener at universitetene må bli en mer normal arbeidsplass.

– Som altså innebærer at man ansetter men selvsagt også at man sier opp ansatte. Noe som skal skje med ærlighet og respekt, sier Eriksson.