70 prosent kvinnelige æresdoktorer

Av

Publisert 8. desember 2014

70-prosent-kvinnelige--resdoktorer

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Kun 36 prosent av nye æresdoktorer ved svenske universiteter i 2014 var kvinner, skriver fagbladet Universitetsläraren.

Det er en fremgang fra perioden 2000–2007 da andelen var 28 prosent. Ett universitet skiller seg markant ut. Ved Stockholms universitet var fordelingen motsatt: 70 prosent av de nye æresdoktorene i fjor var kvinner.

Men universitetet mener spørsmålet om kjønn ikke er relevant for utdelingene. ­– Æresdoktorer utnevnes ut ifra utmerkelse og relasjon til Stockholms universitet, og ikke ut ifra kjønn og nasjonalitet, uttaler universitetet.