alle-universiteter-blir-gratis

Univeristetet i Hannover.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

TYSKLAND: Høstsemesteret 2014 er det første på mange år der alle tyske studenter slipper studieavgifter.
Det skjer etter at delstaten Niedersachsen, som den siste i Tyskland, fjernet studieavgiftene som ble innført i 2006.

– Vi kvittet oss med studieavgiftene fordi vi ikke ønsker at høyere utdanning skal avgjøres av velstanden til studentenes foreldre, sier delstatens forsknings- og kulturminister, Gabriele Heinen-Klajajic, i forbindelse med lovendringen.