Alvorlig datainnbrudd ved UiT
Annonse

Alvorlig datainnbrudd ved UiT

Av Jørgen Svarstad

Publisert 16. desember 2020

Hendelsen anses som alvorlig og uavklart, skriver UiT i en pressemelding.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland vil ikke kommentere hvor omfattende innbruddet er, mer detaljert om hva som har skjedd eller hvordan innbruddet ble oppdaget.

Forholdet er anmeldt til politiet. I tillegg er Datatilsynet og Kunnskapsdepartementet varslet. Til Nordlys opplyser Fossland at alle ved UiT er bedt om å bytte passord.

Annonse

– Det arbeides nå med å innhente, undersøke og analysereteknisk informasjon fra UiT sine systemer i samarbeid med Uninett CERT. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Uninett CERT bistår i hendelseshåndteringen for å etablere en felles situasjonsforståelse.

– Datainnbruddet er en svært alvorlig hendelse som har høyeste prioritet hos oss. Vi samarbeider tett med myndighetene og Uninett for å få en oversikt over hendelsesforløpet og potensielt skadeomfang. Av hensyn til at forholdet er anmeldt og er under nærmere undersøkelser av politiet, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland i pressemeldingen.

Som følge av innbruddet har UiT iverksatt flere risiko- og skadebegrensende tiltak.

– Norske myndigheter, herunder Stortinget, og flere kunnskapsinstitusjoner har opplevd datainnbrudddet siste året. Trusselbildet er krevende, og i likhet med alle innenfor privat og offentlig sektor,gjennomfører vi løpende risikovurderinger og iverksetter nødvendige tiltak for å styrke IT-sikkerheten, sier Fossland.