arkiv-som-kunst

Det er for liten kontakt mellom kunstnerne og arkivinstitusjonene, mener Kulturrådet.

Fakta

Array

Norsk kulturråd vil rette søkelys mot arkivenes funksjon i vår tid og lyser ut midler til kunstprosjekter med arkiv som tema. 

– Arkivenes betydning og samfunnsrolle i en ny digital virkelighet diskuteres sjelden i offentligheten. Vi håper at vi gjennom å stimulere kunstnere og arkiver til å samarbeide, kan øke oppmerksomheten om demokratiske utfordringer og kritiske spørsmål knyttet til arkiv og arkivinstitusjoner, sier seksjonsleder Ranveig Gausdal på Kulturrådets nettsider.

Utlysningen åpner for søknader fra kunstnere innenfor alle disipliner og fra arkivinstitusjoner. Søknadsfristen er 15. oktober 2012. En bredt sammensatt komité med eksterne fagfolk vil velge ut fem-seks prosjekter som hver mottar inntil kr 185 000 til utvikling og gjennomføring. De utvalgte prosjektene skal presenteres for publikum gjennom utstillinger, digitale medier og publikasjoner i 2013-2014.