BI lanserer mastergrad i rettsvitenskap, UiA fikk nei
LUKK

BI lanserer mastergrad i rettsvitenskap, UiA fikk nei

Av NTB

Publisert 18. oktober 2022 kl. 15:45

Handelshøyskolen BI har fått godkjent sin søknad om å opprette et masterprogram i juss. Skolen kan dermed tilby en fullverdig juristutdanning.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som har godkjent BIs søknad om å opprette et masterprogram i juss.

– Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske fagmiljøer i Norge, sier Morten Kinander, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Skolen tilbyr allerede en bachelor- og mastergrad i forretningsjuss og økonomi, og vedtok nylig å opprette en bachelor i rettsvitenskap.

Også Universitetet i Agder (UiA) søkte om å få lansere en fullverdig juristutdanning, men her avslo Nokut søknaden.

– Vi tar avslaget til orientering og gir oss ikke. Vi setter oss nå grundig inn i rapporten og jobber videre for å få etablert en fullverdig jussutdanning på masternivå i Agder, sier rektor Sunniva Whittaker i en pressemelding.

Les også: