Brudd i forhandlingene
LUKK

Brudd i forhandlingene

Av Forskerforum

Publisert 18. mars 2014 kl. 13:09

Lønnsoppgjøret i industrien går til mekling. - Vi konstaterer at våre krav er avvist av arbeidsgiverne, sier leder i Fellesforbundet.

brudd-i-forhandlingene


– Vi har forhandlet i en uke uten synlige resultater, sier forbundsleder Arve Bakke. Foto: Fellesforbundet

Fakta
<

Fellesforbundet har i dag brutt frontfagsforhandlingene med Norsk Industri.

– Vi overlater nå oppgjøret for industrioverenskomsten til Riksmekleren etter at vi i en uke har forhandlet uten synlige resultater, sier forbundsleder i Fellesforbundet Arve Bakke i en pressemelding.

Ingen konkrete krav

– Etter at vår forhandlingsdelegasjon i dag har gjennomgått status for forhandlingene, har vi konstatert at alle våre krav er avvist av arbeidsgiverne. For å komme i mål med en avtale innen 1. april har vi derfor vært nødt til å be om hjelp fra Riksmekleren, sier Bakke.

Fellesforbundets leder og administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk industri vil møte på Riksmeklerens kontor i dag, tirsdag 18. mars. Lier-Hansen sier i en uttalelse at partene erkjenner behovet for hjelp i forhandlingene.

– Vi erkjenner nå at vi har behov for hjelp fra Riksmekleren for å få fortgang i prosessen. Med Riksmeklerens hjelp må vi prøve å finne løsninger på utfordringene, sier Stein Lier-Hansen.

Ifølge Frifagbevegelse.no har Fellesforbundet ikke lagt på bordet noen konkrete krav om lønnstillegg i løpet av den uken forhandlingene har pågått. Normalt skjer dette først mot slutten av forhandlingene/meklingen, når man vet mer om andre krav som blir innfridd. Sentralt i årets oppgjør står kravet om økt innflytelse over tjenestepensjonene og store nok lønnstillegg til at man opprettholder kjøpekraften.

Ventet brudd

Det har lenge vært ventet at forhandlingene ville bli brutt i dag eller i morgen. Et brudd nå gir mulighet for rekke en meklingsløsning til tidspunktet for at den eksisterende tariffavtalen løper ut ved utgangen av mars. Ifølge Arbeidstvistloven er det ikke anledning til å iverksette streik før den gamle tariffavtalen er utløpt, skriver Frifagbevegelse.no.

For lønnsoppgjøret i staten er resultatet av oppgjøret i industrien avgjørende. Den norske frontfagsmodellen innebærer at resultatet i konkurranseutsatt industri danner rammen for det videre oppgjøret.