Bryter inn med tvungen lønnsnemd i Oslo-streiken
Annonse

Bryter inn med tvungen lønnsnemd i Oslo-streiken

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. juni 2021

Mangel på sykepleiere som følge av streiken vil føre til fare for liv og helse, ifølge Helsetilsynet.

Det er rundt 1900 Unio-medlemmer som streiker i Oslo kommune. Streiken, som startet 28. mai, har berørt barnehager, skoler, hjemmetjenesten, sykehjem og andre offentlige virksomheter.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kalte partene inn til et møte mandag ettermiddag. Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten, skriver de i en pressemelding.

Annonse

Bakgrunnen er at Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med i dag, 7. juni.

I pressemeldingen heter det:

«Natt til i dag (7. juni), har bydel Nordre Aker i Oslo meldt at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten i dag tidlig, er tatt ut i streik. Det ble søkt om dispensasjon for samtlige, men bare én ble innvilget. Mange av sykepleierne som ikke er tatt ut i streik er bundet opp i TISK-arbeid (testing-isolering-smittesporing-karantene) og vaksinasjon, og det er derfor ikke mulig med omrokkering av syklepleierressurser.»

– Statens Helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Bydelen vurderte at antallet personer som dermed ville miste tilgang på nødvendig helsehjelp var så stort at det i løpet av mandag 7. juni kunne oppstå akutt fare for liv og helse.

Forskerforbundet har relativt få medlemmer som jobber i Oslo kommune, rundt 80 personer. Av disse var åtte tatt ut i streik. Disse jobber ved Munch-museet.

Les mer: – Streik kan utsette åpningen av Munchmuseet

Røe Isaksen sier han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak slik at streiker kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Når det ble klart på møtet at partene ikke kunne bli enige om å løse situasjonen, har jeg ikke annet valg enn å stoppe streiken når det er fare for liv og helse, sier statsråden.

Unio: – Svært skuffet

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo sier hun er svært skuffet over beslutningen.

– Dette er noe kommunen helt klart hadde bestemt seg for. Oslo var uinteressert i en løsning, sier hun i en pressemelding.

– I denne streiken har vi vært veldig bevisste på at vi ikke skulle sette liv og helse i fare. Uttakene har vært nøye planlagte, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. I tillegg har vi vært svært medgjørlige når kommunen har søkt dispensasjon, sier hun.

Ifølge Unio Oslo hadde de mottatt 1071 dispensasjonssøknader fra Oslo kommune. De skriver at de innvilget tre av fire dispensasjonssøknader.

«For det konkrete tilfellet med hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker så var de ankene som ble avslått, gitt på bakgrunn av helgebemanning. Den pleien som ville blitt gitt, hadde altså vært på samme nivå som i helg/ferie», hevder Unio.