bytter-til-engelsk

Københavns universitet.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Til høstsemesteret bytter Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet fra dansk til engelsk som undervisningsspråk, også på eksamen.

Fakultetsledelsens beslutning har imidlertid ikke falt i god jord hos instituttledelsen, som mener endringen fører til alvorlige problemer.

– Vi vet at det er best for de danske studentene å få undervisning på dansk, sier viseinstituttleder Jesper Lützen til danske Universitetsavisen.