– Det det står om nå, er å mobilisere hele regjeringen til en sterkere forskningsinnsats
LUKK

– Det det står om nå, er å mobilisere hele regjeringen til en sterkere forskningsinnsats

Av Julia Loge

Publisert 7. november 2023 kl. 11:20

Sektorprinsippet for forskning kan bli endret, antyder statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

– Tida vi lever i vil først og fremst kreve at vi samarbeider mer, at vi samarbeider tettere, at vi tenker mer langsiktig. Sektorprinsippet har stått støtt de siste 70 årene i norsk forskningspolitikk. I den siste tiden har flere reist spørsmål om det er på tide å se om det står seg i møtene med det tverrsektorielle, tverrfaglige utfordringene vi møter fremover, sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet, da han åpnet Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i Oslo.

Sektorprinsippet for forskning ble innført av Trygve Brattelis regjering på 70-tallet. Det betyr at hvert departement har ansvar for forskning og forskningsfinansiering innenfor sine ansvarsområder. Kunnskapsdepartementet koordinerer, men også Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet finansierer mye forskning.

– Forskning må spille en nøkkelrolle

Hoel snakket om arbeidet med en stortingsmelding om forskningssystemet, som skal være klar våren 2025. Den delen av meldingen som handler om Forskningsrådet er godt i gang, og i Hoels innledning ga han også en antydning om hva mer som kan komme i meldingen.

– Det handler om langt mer enn organiseringen av Forskningsrådet, det handler i bunn og grunn om å ruste samfunnet for framtiden, sa han.

– For det det står om nå, er å mobilisere hele regjeringen til en sterkere norsk forskningsinnsats. Alle de store utfordringene vi står overfor, må vi møte med kunnskap. Forsking må spille en nøkkelrolle i alt vi gjør for å håndtere akselererende samfunnsendringer.

To mot to: Guro Lind, leder i Forskerforbundet, og Vidar Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høyskole, sier nei til ekstrem oppussing. Statssekretær Oddmund Hoel og Anne Strømmen Lycke, styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), sier ja. Foto: Lina Christensen

– Ett forskningsråd

Departementet har allerede fått over 80 innspill til delen om Forskningsrådet i stortingsmeldingen om forskningssystemet, og Hoel oppsummerte dem slik:

– Så godt som alle ønsker fortsatt ett, sterkt og uavhengig forskningsråd. Så å si alle uttrykker at Forskningsrådet gjør en god jobb.

Hoel berømmet Forskningsrådet for innsatsen de har gjort med den opprydningen Kunnskapsdepartementet initierte i 2022, og sa at opprydningen nå er over:

– Kjære forskersamfunn, tida fremover vil kreve mye av oss, men den byr også på svært store muligheter. Som vi har sett noen eksempler på nå, er det slik at utfordringene vi står overfor tvinger fram noen systemspørsmål som det er avgjørende at vi finner gode svar på sammen.

– Det foregår vanvittig mye godt kunnskapsbasert arbeid i norsk forvaltning. Fra kommunenivå til departementet, og man jobber strategisk med forskning i alle sektorer i samfunnet på alle nivåer. Men når veksten flater ut, og vi må velge mellom noen sentrale kjerneoppgaver og nye forskningssatsinger, så er det ikke alltid like lett å få gjennomslag, sa Hoel til salen på Bristol hotell i Oslo.

  • Les mer: