Dette er kritikernes favoritter fra bokåret 2020
LUKK
Annonse
Annonse

Dette er kritikernes favoritter fra bokåret 2020

Av Lina Christensen

Publisert 16. desember 2020

Sigrid Undsets kjærlighetsliv, russiske opposisjonspolitikere, teknologiske løsninger på klimakrisen og ugressplansjer fra 1930-årene: Dette er noen av stikkordene for Forskerforums anmelderfavoritter fra bokåret 2020.

Forskerforum anmelder sakprosa- og fagbøker i hvert nummer. De fleste bøkene er skrevet av forskere, men rettet mot et bredere publikum.

I tillegg kommer bøker om temaer midt i interessefeltet vårt, som forskningspolitikk og forskeres vilkår og arbeidsliv.

Annonse

Forskerforum fikk i 2020 støtte fra Fritt Ord til å øke antallet bokanmeldelser om høsten.

I løpet av fjoråret skrev de åtte eksterne anmelderne i alt 38 bokanmeldelser. Kritikerne har anmeldt forskjellig antall bøker, og derfor varierer også antallet favoritter vi har latt dem velge ut.

Anmeldelsene av to av de framhevede bøkene vil komme på trykk i førstkommende blad, som kommer ut 4. januar – Geir Flikkes Russlands rebeller og Christine Myrvangs Tause kilders tale. Anmeldelsene av de utvalgte bøkene er ellers å finne på Forskerforum.nos boksider.

Siri Lindstads favoritter:

Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen (red.)
Silver Linings. Clouds in Art and Science
Museumsforlaget

Siri Lindstad. Foto: Privat

Boka er et samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum og Universitetet i Stavanger, med bidrag fra 30 forskere og kunstnere, der alle som bør være med, er med.

Alle bidrar med nye innfallsvinkler på skyer, og de tverrfaglige møtepunktene er ytterst vellykkete. Når kunst og vitenskap skal samarbeide, så blir kunsten ofte litt til pynt, men her stod kunsten fint på egne bein. Det høres ut som et sært tema, skyer er jo så luftige, men jeg koste meg skikkelig.

Harald Høiback
Kunnskap og begeistring. En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte
Cappelen Damm Akademisk

Kunnskap og begeistring er en veldig oppsummerende tittel. Jeg gledet meg mest over første del, som handler om museenes historie fra alle bauger og kanter, som ulike typer museer, hvordan vi tenker om museer, og hvordan museer har utviklet seg. Andre del tar for seg praktisk museumsvirksomhet, og passer nok mest for dem som jobber ved museer. Høiback, som opprinnelig er oberstløytnant og jobber ved Forsvarets museer, har et helt fantastisk språk. Det bare bobler av fornøyelige ord og uttrykk.

Christine Myrvang
Tause kilders tale
Universitetsforlaget

Med et uforstyrret blikk bidrar Myrvang med ny innsikt om Sigrid Undsets kjærlighetsliv. I ungdomsårene brevvekslet Undset med en jevnaldrende venninne, og spørsmålet er om dette var mer enn bare venninnefølelser. Men det som kanskje er aller gøyest, er at vi får være med en forsker på jobb: Myrvang skulle egentlig skrive om noe helt annet, men så begynner hun å lese Undsets brev, hun kommer på sporet av noe, og så baller det på seg. Etter å ha lest boka er det umulig å lese Undset uten å se det Myrvang ser.

Kjetil Vikenes favoritter:

Geir Flikke
Russlands rebeller. Protest og reaksjon i Putins Russland (2011–2020)
Cappelen Damm Akademisk

Kjetil Vikene: Foto: UiB

Boka skildrer Russlands politiske historie de siste ti årene, sett gjennom hovedkarakteren Aleksej Navalnyj, opposisjonslederen som ble forgiftet. Flikkes vitenskapelige ambisjon er å analysere ulike protestformer i Russlands nåtid, men analysene spiller litt annenfiolin, for dramaet er så enormt medrivende. Det handler om hvordan opposisjonen har forsøkt å bygge opp et alternativ til Putins maktregime, og hvordan Navalnyj kan ha åpnet et mulighetsrom, der den russiske befolkningen kan tale makten imot.

Dag Slotfeldt-Ellingsen
Forskningsetikk. Yrkesetikk ved forskningsvirksomhet
Universitetsforlaget

Dette er en usedvanlig god og praktisk guide til forskeryrket, spesielt for yngre forskere. Tittelen rommer ikke alt det boka inneholder, den kunne like gjerne blitt kalt «Håndbok for forskeryrket». Det har ikke manglet på refleksjoner over forskningsetikk de siste ti årene, men mens de fleste bøkene har vært mer opptatt av skandaler og politisk press, handler denne om reelle utfordringer knyttet til forskeryrket. Dette er en helt eksemplarisk bok, som alle forskere fint kunne brukt som oppslagsverk.

Les hele anmeldelsen her: Alt du vil vite om forskningsetikk (men ikke våger å spørre om)

Aksel Tjora (red.)
Universitetskamp
Scandinavian Academic Press

Dette er en viktig bok fordi den peker på noe universitetene står midt oppi: kampen mellom forskningsautonomi og politisk styring i kraft av new public management. Det er ingen tvil om at akademia er under et enormt press for å tilpasse seg økonomisk logikk, og dette er et varselskudd om hva universitetene er i ferd med å måtte tåle. Boka bidrar med et interessant spekter av ulike stemmer. Ingen av dem gir et entydig svar på hva som bør gjøres, boka er mer en tilstandsrapport om hvor vi er nå.

Aasne Jordheims favoritter:

Knut Stene-Johansen
Smakens politikk
Scandinavian Academic Press

Stene-Johansen har spist og drukket mye godt i sitt liv, og han har vært på finere restauranter enn mange av oss.

Han har også en velfylt bokhylle, og fra den serverer han oss tanker han nok har brukt god tid på å fordøye. Mat møter tanke i denne boka. Fra forskjellige innfallsvinkler skriver han om smak; hva smak er, hvordan smak er blitt forstått historisk, filosofisk, og hvordan mat og smak fremstår i kunsten. Her er det bare å gape opp og ta imot. Presentasjonen er stort sett delikat hele veien.

Les hele anmeldelsen her: Å sette ord på smaken

Liv Borgen
Ugress. Et vilt herbarium. Emil Korsmos klassiske plansjer
Nasjonalbiblioteket

Boka viser botaniker Emil Korsmos ugressplansjer fra 1930-årene, som skulle hjelpe bøndene med å få bukt med ugresset. Men hva er ugress? Noe som i hvert fall er blitt til veldig vakre tegninger, ja, og så viser det seg at mange av disse plantene også har en nytteverdi. Til plantebildene har Borgen skrevet korte, fine tekster om hvor plantene vokser, hvorvidt de er spiselige, og vi får litt kulturhistorie. Dette er en artig bok. Det er også en påkostet bok, som er fin å ha på kaffebordet, og god å bla i.

Les hele anmeldelsen her: En bok som gjør deg vennlig innstilt overfor mangt et ugress

Ida Jahrs favoritt:

Eivind Falkum
Makt og opposisjon i arbeidslivet. Maktforskyvninger fra 1900 til 2020
Cappelen Damm Akademisk

Ida Jahr. Foto: Privat

Dette er en bok om hvordan makt og opposisjon har fungert i det norske arbeidslivet de siste 120 årene. Falkum beskriver teorier spesifikt for det norske arbeidslivet, og den er et godt eksempel på at teorier ikke er universelle, men er laget et sted. Den beskriver ikke bare maktforhold i arbeidslivet i dag, men også hvordan ting endrer seg over tid. Boka er egentlig en lærebok for studenter, men siden den handler om maktforskyvninger, var den lærerik også for meg som midlertidig ansatt i akademia.

Janne Bjørgans favoritt:

Anne Sverdrup-Thygeson
På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt
Kagge

Janne Bjørgan. Foto: UiB

Sverdrup-Thygeson har skrevet en bok om hvor avhengige vi er av naturen.

Med både humor og alvor forteller hun små historier fra sitt eget liv, før hun i neste øyeblikk vinkler det over på hva statusen er for Amazonasjungelen. Alt for å skape engasjement og forståelse for miljøutfordringene. Det er både oppsiktsvekkende og underholdende lesning. Hun viker ikke unna komplekse naturfenomener, men siden språket er så ukomplisert, er det enkelt å henge med.

Les hele anmeldelsen her: En bok om naturen man både ler og gråter av

Tellef Raabes favoritt:

Anja Røyne
Varm klode, kaldt hode
Kagge

En av Norges fremste forskningsformidlere er tilbake med en bok om vår tids største utfordring: klimakrisen. Røyne gjennomgår alle slags teknologiske løsninger for å senke den globale temperaturen, og gjør dette på en måte som er tilgjengelig for alle oss som ikke er naturvitere. Det er bare å håpe at denne boken ligger under juletrær i det ganske land, hos både legfolk og akademikere. Varm klode, kaldt hode viser at fengende forskningsformidling funker!

Les hele anmeldelsen her: En bok som gir en innføring i realistiske og urealistiske løsninger på klimakrisen

Les også: