Doktorgradskandidater blir ansatt

Av

Publisert 10. februar 2014

doktorgradskandidater-blir-ansatt

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) melder «med glädje» at den svenske utdanningsministeren Jan Björklund går inn for at dagens finansiering av doktorgradskandidater endres.

I dag gis utdanningsstøtte og stipender til doktorgradskandidater og postdoktorer, men dette kan nå se ut til å bli avskaffet.

I stedet går man inn for en ordning mer lik den norske, der stipendiatene strengt tatt ikke er stipendiater eller studenter, men ansatte. Det vil styrke rettighetene deres.