En dypt savnet bok

Av

Publisert 7. desember 2012

Den bør komme forskere i historie og økonomi til gode i stort monn i fremtiden, skriver vår anmelder.

en-dypt-savnet-bok

Fakta

 

Charlotte Koren
Kvinnenes rolle i norsk økonomi
Universitetsforlaget, 2012
232 sider
Veil. pris: kr 349

 

– Og så forhandlet jeg meg fram til 1,5 års ansiennitet for foreldrepermisjonen, sier hun. Det blir stille et lite sekund, før stemmene braker sammen over bordet. Hvordan kunne du kreve..? Er det vanlig..? Det er vel ingen som..? Hva sa sjefen..? Hvor står det at du kan..?

Hvordan kom vi hit? Hvorfor blir tradisjonelt kvinnearbeid i husholdningene definert annerledes enn lønnstageres arbeid? Det er det forsket og skrevet svært lite om. Inntil nå.

Sosialøkonom Charlotte Koren har i løpet av sine førti år som forsker ved Statistisk sentralbyrå og Nova nitid samlet statistikk og kunnskap knyttet til kvinner, arbeid og økonomi. Nå er kunnskapen samlet mellom to (rosa) permer. «Jeg har vært opptatt av å gjøre kvinners arbeid synlig og å utvide bruken av økonomisk teorier også til å omfatte dem», skriver Koren i forordet. Det gjør hun med overbevisning.

Bokas ti kapitler synliggjør et spekter av ytterst interessante observasjoner. Blant annet gjennomgår hun økonomiske konsekvenser av at 600 000 kvinner er gått ut i arbeidslivet siden 1972. Hun viser hvordan markedet har overtatt mye av den tradisjonelle husmorens arbeid. Hun problematiserer velkjente begreper som husholdningen, og demonstrerer hvordan den kan forstås som en bedrift som produserer varer og tjenester, på lik linje med andre bedrifter.

Med kvinneperspektivet present redegjør hun for en rekke teorier for det ubetalte husholdsarbeidet og den økonomiske verdien av det. Dette plasserer hun videre i en samfunnsøkonomisk kontekst, før hun tar fatt på kvinners inntekter. De har satt spor i husholdningene, men også i samfunnets skatteinntekter og skattebetaling.

Det befriende konkrete i problemstillingene opprettholdes i det videre når hun redegjør for historie og regelverk knyttet til trygdeordninger, forsikring, arv, (minste)pensjon, sykepenger, barnebidrag, kontantstøtte og velferdsstaten. Dette er ord og begreper de fleste av oss har et forhold til, men de færreste har nok fått en så systematisk og grundig gjennomgang av dem, i et kvinneperspektiv, som det Koren tilbyr. Også dette er noe som har vært svært høyt savnet. Slik tetter hun kunnskapshull.

Selv er jeg født tidlig i det tiåret kvinnene forlot sine hjem til fordel for yrkeslivet der ute. Selv om karriere var en selvfølge for meg, merker jeg hvordan Korens perspektiver finner en dyp resonans i meg, både som yrkesaktiv, som mor og som kvinne. Det er dypt imponerende av Koren, med så mye dokumentasjon på grunnleggende, strukturell urettferdighet, å opprettholde og dyrke den konsekvent saklige, resonnerende, dokumenterende og balanserte språkføringen. Den er dessuten god, med fin driv. Fagbegreper er nedtonet, og stoffet er svært godt tilgjengeliggjort. Men fremst av alt er dette en bok med en overflod av relevante ressurser i form av dokumentasjon, statistikk og problematiserende resonnementer som bør komme forskere i historie og økonomi til gode i stort monn i fremtiden. Så de får med hele historien.