Etablerer utvalg for museumsforskning
LUKK
Annonse
Annonse

Etablerer utvalg for museumsforskning

Av Julia Loge

Publisert 13. januar 2020 kl. 11:37

Kulturdepartementet vil ha råd om hvordan museene bør forske i framtiden.

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover, skriver Kulurdepartementet i en pressemelding.

Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Utvalget ble oppnevnt like før jul og hadde sitt første møte onsdag 8. januar 2020. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid på forsommeren 2020.

Utvalgets medlemmer

  • Leder Brita Brenna, professor, museologi ved Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christiansen, professor, Københavns Universitet
  • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Oslo
  • Ketil Gjølme Andersen, førstekonservator, Norsk Teknisk Museum
  • Helene Larsson Pousette, Ansvarlig for samlinger, forskning og progressiv arkivering, Stockholm Kvinnohistoriska
  • Trude A. Fonneland, professor, Norges arktiske universitetsmuseum.
  • Les også: