Etterlyser satsing på uortodokse forskere
LUKK

Etterlyser satsing på uortodokse forskere

Av Lina Christensen

Publisert 8. oktober 2019 kl. 16:13

Norge og Forskningsrådet må bli flinkere til å få frem radikalt nytenkende individer, sier ny rapport.​

Å lykkes med mer radikal innovasjon er helt nødvendig dersom Norge skal få til den omstillingen av økonomien som vi er avhengige av, har et internasjonalt fagråd kommet frem til.

– Vi i fagrådet anbefaler å gi støtte mer basert på personers egenskaper enn først og fremst på prosjektet. Prosjektet må selvsagt være troverdig, men forskningen på feltet viser at den kritiske faktoren i slike banebrytende prosjekter er lederen og hennes team. Her kan man lære av private investorer som allerede har denne filosofien når de går inn med kapital, sier professor Georg von Krogh til Forskningsrådet.

Han er professor ved den tekniske høyskolen ETH i Zürich i Sveits og leder av det internasjonale fagrådet.

Rapporten understreker at det er et behov for at flere tenker mer utradisjonelt i valg av samarbeidspartnere for forskning og innovasjon. Forskningsrådet må bli enda bedre til å støtte prosjekter som kombinerer kunnskap fra helt ulike kunnskapsfelt, ta større risiko og åpne opp for at både Forskningsrådet og prosjektene som støttes gis rom til å eksperimentere, prøve og feile. Slik kan norske myndigheter legge bedre til rette for radikal innovasjon, skriver Forskningsrådet.

Det internasjonale rådgivende utvalget er et uavhengig utvalg bestående av internasjonale eksperter som skal gi råd om forsknings- og innovasjonspolitikk. Utvalget er utnevnt av Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen. Ifølge Forskningsrådets nettsider tok han initiativ til å opprette fagrådet da han startet som direktør fordi han ønsket et eksternt blikk på norsk forskningsmiljøer.

Les også: