Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Fire av ti hopper av

Av Forskerforum

Publisert 26. september 2012

Antallet studenter som ikke fullfører studiene øker, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

fire-av-ti-hopper-av


Illustrasjon: SSB

fire-av-ti-hopper-av


Det er på høy tid å undersøke hvorfor målsetningene ikke er nådd, mener leder av Norsk studentorganisasjon Øyvind Berdal. Foto: NSO

Fakta

 

Forskerforum belyser i en artikkelserie forskningsmeldingen, som kommer neste år.

Denne gangen: Humaniora
Neste gang: Forskning i næringslivet

 

Av de om lag 40 100 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2000, var det 41 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, er dette en økning på 6 prosentpoeng.

– Urovekkende

Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i en pressemelding at tallene fra SSB er særdeles urovekkende. Organisasjonen er bekymret for kvaliteten i norsk høyere utdanning.

– Finansieringssystemet i dag legger ikke opp til at institusjonene kan satse strategisk på oppfølging og veiledning av studenter, dette koster penger og krever et stabilt finansieringssystem over tid, sier leder i NSO Øyvind Berdal.

Sosiale forskjeller

Ifølge SSB har sosial bakgrunn betydning for gjennomføring av høyere utdanning. Jo høyere utdanning minst en av foreldrene har, jo større er andelen som fullfører en grad i løpet av ti år. Blant de nye studentene fra 2000 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, var det drøye 72 prosent som hadde oppnådd en grad etter ti år. Til sammenligning var tilsvarende andel for studenter med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning, på om lag 45 prosent.

[wip4: photo=616626 width=512 align=middle]

Det er størst forskjell blant de studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 42 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var knappe 6 prosent, skriver SSB.

Vil evalere kvalitetsreformen

Av de om lag 30 600 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2006, fullførte 45 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 62 prosent fullført. Sammenlignet med studentene som startet i 2005, har andelen som fullførte innen fem år økt med 4 prosentpoeng. I løpet av denne femårsperioden var det 23 prosent som avbrøt studiet. 9 prosent av disse avbrøt etter første året. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 33 prosent.

– Tallene bør være en vekker for sektoren, og viser at det ikke er satset nok på oppfølging og veiledning av studentene. Regjeringen har ikke satt inn nok ressurser på de rette områdene. Virkemidlene for å bedre utdanningskvaliteten og dermed forhindre frafall i kvalitetsreformen har sviktet, sier Berdal som mener den resultatbaserte komponenten i studiefinansieringen må reduseres og at basisbevilgningene til institusjonene må økes.

NSO krever nå en ny evaluering av kvalitetsreformen. I 2013 er det ti år siden reformen ble innført.

– Det er på høy tid å undersøke hvorfor målsetningene ikke er nådd, mener Berdal.