Flere studenter går til sak mot staten
Annonse

Flere studenter går til sak mot staten

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. april 2021

Stadig flere studenter som blir tatt for juks og blir utestengt, går til sak mot staten.

For avisen Khrono har Kunnskapsdepartementet (KD) laget en oversikt over antall rettsaker der studenter forsøker å omgjøre et vedtak fra Felles klagenemd.

Klagenemden behandler blant annet saker om annulering av eksamen og utestenging fra studiet på grunn av juks, uskikkethet og andre forhold.

Annonse

Ifølge oversikten er det i 2021 fem saker i eller på vei inn for domstolene. Det går bare delvis frem av oversikten hva sakene handler om, men det det står blant annet at en av sakene er en fuskesak, en annen handler blant annet om manglene oppfølging ved mobbing.

Sakene er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet.

I tillegg oppgir KD at det har vært minst 13 rettsaker der studenter forsøker å omgjøre et vedtak fra Felles klagenemnd de siste fem årene.

I 2020 var det en stor økning i antall fuskesaker som klagenemden behandlet. Det er stadig flere studenter som klager inn vedtak til klagenemden.

–  Saksomfanget øker stadig i antall og kompleksitet. I løpet av siste seksårsperioden er vedtak i studentsaker oftere tatt inn for domstolen, og flere av sakene behandles både av tingrett og lagmannsrett, forteller Sigurd Eriksson i direktoratet Unit til Khrono.

Les også: