Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Gledelig helomvending

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. februar 2013

Venstre-leder Trine Skei Grande er fornøyd med rødgrønn snuoperasjon for privat forskningsfinansiering.

Fakta

Noen hovedpunkter:

  • studentdrevet forskning, tettere samspill mellom undervisning og forskning
  • tiårsplan for sektoren, rullering hvert fjerde år, oppstart 2014
  • beholder mål om tre prosent av BNP til FoU, derav én prosent fra staten
  • prøveordning med 300 innstegsstillinger, ikke avklart finansiering
  • varsler gjennomgang av tellekanter og fordeling  av basis- og programmidler

 

– Det er svært gledelig at regjeringen nå gjør helomvending om gaveforsterkningsordningen.

Trenger privat forskningsfinansiering

Det sier Venstre-leder Trine skei Grande etter å ha mottatt nyheten om at Kristin Halvorsen vil gjeninnføre ordningen hvor staten bidrar med et pengebeløp til forskningsinstitusjoner som mottar donasjoner til forskningsformål.

– Vi trenger mer privat medfinansiering av forskning, ikke mindre, sier Venstre-lederen som har stått for noe av den sterkeste motstanden mot at ordningen ble avviklet under nåværende regjering.

– SV har stått i veien

– At ideologiske sperrer i SV har stått i veien for privat medfinansiering av forskning, er rett og slett trist. At fornuften seirer over ideologien i SV, er godt nytt for norsk forskning, mener Grande.

Hun viser til at Venstre har foreslått å gjeninnføre og styrke ordningen, men som har blitt nedstemt av regjeringspartiene. Halvorsen har på sin side understreket at den nye ordningen innebærer en endring fra den forrige ordningen, som Bondevik-regjeringen i sin tid innførte. I den nye varianten skal forskningsinstittusjonene ikke være bundet til å bruke gaveforsterkningsbeløpet på det samme prosjektet som gaven er gitt til.

Det er ennå ikke avgjort hvor store summer som skal settes av til ordningen.