graver-er-truet-av-klimaendringer

Smeltende permafrost får følger for det som ligger gravlagt.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Kulturminner: Permafrosten på Svalbard har bevart århundregamle fangstmannsgraver svært godt, men nå står gravene i ferd med å bli ødelagt på grunn av et fuktigere og varmere klima, skriver forskning.no.

– Vi vet fra tidligere utgravinger at det ligger mye viktig informasjon i gravene om klesdrakt, tradisjoner og om hvordan våre forfedre produserte tekstiler, sier Tora Hultgreen, direktør ved Svalbard museum.

Hun mener det er en akutt fare for at viktige kulturminner går tapt fordi ingen tar ansvar for å bevare dem.