Styret til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har tilsatt Harald Nybølet som ny direktør for en åremålsperiode på seks år, melder SiU i en pressemelding.

harald-nyb-let-er-ny-direkt-r-i-siu

Fakta

Senter for internasjonalisering av utdanning

  • et nasjonalt forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med tilhold til i Bergen
  • Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning
  • har ansvar for å profilere Norge som et attraktivt samarbeids- og studieland, drive informasjonsarbeid, rådgivning og utredning

Styret til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har tilsatt Harald Nybølet som ny direktør for en åremålsperiode på seks år, melder SiU i en pressemelding.

Harald Nybølet kommer fra stillingen som utdanningsråd ved EU-delegasjonen i Brussel. Han overtar etter Alf Rasmussen som tidligere i år gikk til stillingen som generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet.

Nybølet er statsviter og har, i tillegg til å ha vært to perioder ved EFTA-sekretariatet i Brussel, jobbet for OECD i Paris og Nordisk ministerråd. Han har også vært avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

– Vi er glade for at Harald Nybølet har takket ja til stillingen, og har tro på at han har de rette kvalifikasjonene for å videreutvikle SIU, sier styreleder i SIU, Marianne Synnes.

Selv sier Nybølet at han gleder seg til å begynne i stillingen.

– Jeg vil jobbe for å befeste SIU som kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning både nasjonalt og internasjonalt, og bedre kontakten mellom sektoren og arbeids- og næringslivet.  Jeg ønsker også å videreutvikle samarbeidet med Forskningsrådet, for å styrke koblingen mellom forskning og internasjonalisering av utdanning, legger han til.