Ap: Hele landet i bruk, også til utdanning
LUKK

Ap: Hele landet i bruk, også til utdanning

Av William Høie, medlem av Aps utvalg for høyere utdanning, forskning og kompetanse

Publisert 20. april 2021 kl. 11:13

Hvis vanlige folk skal ha muligheten til livslang læring, eller oppnå den kompetansen deres lokalsamfunn trenger, kan vi ikke forvente at de skal forlate partner og barn for å få det.

I Norge sikrer fellesskapet oss lik tilgang til utdanning og kunnskap. Dette gjør Norges arbeidsstyrke til en av de mest høykompetente og dyktige i verden. Dette er historien vi liker å fortelle oss selv, men det finnes problemer som gjør at vi ikke oppfyller samfunnets lovnad helt.

Et av disse problemene er manglende tilgang på lokale utdannings muligheter mange steder i landet. Dette står til hinder for livslang læring og kommunenes mulighet til å bygge kompetansen ho seg den trenger for å levere de velferdstjenesten vi alle har krav på, til den kvaliteten vi alle fortjener. Arbeiderpartiet tar nå tak!

Vårt forslag er i og for seg enkelt. Vi foreslår å opprette offentlige utdanningssenteret i områder hvor det mangler en utdanningsinstitusjon til å dekke behovet i dag. Disse skal være statlig finansiert og fylkeskommunalt eid, altså vil de styres av lokaldemokratiet.

Sentrene vil kunne tilby folk etter- og videreutdanning eller fagutdanning nært der de og deres familie bor. Hvis vanlige folk skal ha muligheten til livslang læring, eller oppnå den kompetansen deres lokalsamfunn trenger, kan vi ikke forvente at de skal forlate partner og barn for å få det. Denne typen tjenester må være nært folk.

Dagens regjerning med Høyre og Erna i spissen har ikke gjort nok. På tross av deres forsøk går utviklingen for de som tar etter- og videreutdanning i negativ retning. Samtidig endrer samfunnet, teknologien og verden seg rundt oss i en høy hastighet som gjør kompetanse og oppdatert kunnskap viktigere enn noen gang før. Hvis Norge ikke skal begynne å henge etter må grep tas nå!

Arbeiderpartiet står klare til å igjen bygge landet hvis vi vinner valget. Med Jonas som statsminister vil vi bringe mulighetene nært folk der Høyere har sentralisert tilbudet. Arbeiderpartiet vil legge opp til mer fleksible løp tilpasset folks hverdag der Høyre har ensrettet. Arbeiderpartiet vil gi like muligheter uansett velstand og bosted der Høyre har vært opptatt av nedlegging og kutt.

Verdien av det norske folks kunnskap og kompetanse er mange ganger den av oljefondet, og vi tror på at enhver innvestering i denne vil tjene alle i samfunnet godt. Vi er et lite og langstrakt land, hvor ressurser og muligheter finnes overalt. Det er derfor viktig at vi, som Arbeiderpartiet har sagt i mange tiår, tar hele landet i bruk. Dette slagordet skal vi leve opp til, for nå er det vanlige folks tur.

Les også: