Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Den britiske historikeren Michael Cook mottar Holbergprisen. Holbergprisen deles årlig ut til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

Michael Cook (født 1940), er professor ved Princeton universitet og ekspert på islamsk historie.

Holbergkomiteen begrunner nominasjonen blant annet med at Cook er å regne for «en av vår tids ledende eksperter på islams historie og religiøse tenkning. Han har omdefinert forskningsfelt som osmanske studier, dannelsen av tidlige islamske politiske fellesskap, Wahhabiyyabevegelsens historie og islamsk rett, etikk og teologi.»

Prisen deles ut i Bergen 4. juni.