Regjeringen sitter utrygt, sier politisk analytiker Aslak Bonde. Men han tror Torbjørn Røe Isaksen får fortsette som kunnskapsminister.

De borgerlige har fortsatt flertall. Høyre-Frp-regjeringen får fortsette. Men hvor lenge? Regjeringen er avhengig av støtten fra både KrF og Venstre.
Politisk analytiker og journalist Aslak Bonde sier til Forskerforum at han tror det er mest sannsynlig at Solberg-regjeringen fortsetter som før i hvert fall i et års tid. Men det er knyttet stor spenning til hva KrF og Venstre vil foreta seg.

Aslak Bonde

– KrF og Venstre har ingen planer om å felle regjeringen i høst, selv om de sier at de ikke skal være støttepartier. Det store dramaet blir om de avfinner seg med situasjonen, om de presser Frp ut av regjeringen eller om Venstre kanskje til og med går inn i regjeringen. Begge partiene er fristilte, og de vil presse det de kan for å få Frp ut, sier Bonde, som blant annet har en ukentlig politisk spalte i Morgenbladet.

– Om et år vet vi hva vi har 

Han fortsetter:

– Det som er helt sikkert er at Knut Arild Hareide (KrF) ikke tror at partiet vil overleve med en den situasjonen vi har hatt nå i fire nye år. Han vil sette mye inn på at man kommer i en situasjon der det er umulig å si at en støtte til KrF er en støtte til Frp. Det innebærer på en eller annen måte å kaste Frp ut av regjeringen. Men vi kan ikke være sikre på at det skjer. Dette er diskusjoner vi ikke vil se nå, men om omtrent et år tror jeg vi vet omtrent hva vi har, sier Bonde,

Men blir det omrokkeringer i dagens regjering?
– Det kommer nok sikkert, men jeg tror ikke de blir så store. Jeg tror Erna har ganske mange statsråder som hun føler er godt i gang med jobben, og vil at skal fullføre, sier han.

Får Isaksen fortsette?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tok ikke gjenvalg til Stortinget. Men han har likevel sagt at han ønsker å fortsette som kunnskapsminister hvis han blir spurt.

Stalltipset fra politisk analytiker Aslak Bonde er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) får fortsette. (Foto: Erik Norrud)

– Jeg tror han blir spurt av Erna. Vi vet ikke hva han egentlig mente da han sa nei til Stortinget. Vi vet ikke om han sa at han var åpen for å fortsette som statsråd for å ikke sette seg selv på oppsigelse, eller om han vil prøve noe annet i livet enn å være heltidspolitiker. Jeg tror han vil fortsette. Erfaringen med toppolitikere er at de opplever statsrådjobben som så spennende at de gjerne vil det. Men det kan være at det bare varer i et år. Denne regjeringen sitter mer utrygt enn den foregående.

– Hvorfor tror du han blir spurt?

– Fordi jeg tror Erna og Høyre synes han har gjort en god jobb. Det handler mest om skolepolitikk. Men de skryter også veldig av universitets- og høyskolereformen, sier Bonde.
Torbjørn Røe Isaksen sørget for at en rekke høyskoler og universiteter fusjonerte.
– Det er en typisk Høyre-reform. Det de fikk til er rotete på alle måter, og vanskelig å se strukturene fra oversiden. Men han har på en måte fått til det samme som i kommunereformen, nemlig legge et grunnlag for at institusjonene selv kan fortsette arbeidet politikerne ikke klarte. Det kan også hende at Erna vil ha han på en annen post. Men jeg tror kanskje han har lyst til å jobbe videre med lærerutdanningene, høste fruktene av universitets- og høyskolereformen og få til kvalitetsarbeid i høyere utdanning.

– Tror du den nye sammensetningen på Stortinget vil føre til endringer i forsknings- og høyere utdanningspolitikken?

– Nei, jeg er 100 prosent sikker på at det ikke vil skje. Det er litt av Arbeiderpartiets problem, det ville ikke blitt noen endring om det ble et skifte heller. I praksis er de helt enige med Høyre her. Det har vært uenigheter om småtteri, men jeg kan ikke peke på noe de er ordentlig uenige om.