Innfører kjønnspoeng for menn

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. mars 2015

Med økende kvinneandel blant studentene, kan det bli behov for mannspoeng ved flere studier.

Fakta
  • forskningsinstituttene Nova og Afi fusjonerte med Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014
  • samtaler er nå i gang om fusjon mellom Nibr, Sifo og HiOA
  • hvis samtalene fører fram, vil HiOA få ytterligere 75 nye forskere

Styret ved NTNU har vedtatt at kjønnspoeng for adgang til studier skal bli likestilt. Det betyr at det ikke lenger bare er kvinner som kan få ekstra poeng på mannsdominerte studier. Også menn skal i fremtiden få kjønnspoeng der mannsandelen er for lav.

Få studier med mannspoeng

Ifølge Dagens Næringsliv gis det ved NTNU i dag to kjønnspoeng til kvinner på alle femårige masterprogram i teknologi- og ingeniørfag, unntatt industriell design, kjemi- og bioteknologi. Har man et snitt på karakteren fem, eller 50 studiepoeng, betyr dette at antall studiepoeng for en kvinne automatisk blir 52.

Hensikten med kvinnepoeng er å øke kvinneandelen på mannsdominerte studier. Kjønnsfordelingen i høyere utdanning generelt har imidlertid endret seg over flere år. I 2014 var det registrert 136 000 kvinnelige studenter og 89 000 mannlige studenter i Norge. Det innebærer at 39 prosent av studentene var menn. Samtidig er NTNU det eneste universitetet der menn fortsatt er i flertall, særlig på grunn av de tekniske fagene som fortsatt er tungt mannsdominert.

I dag er det kun to studier i Norge hvor det gis kjønnspoeng til gutter – veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Universitetet i Oslo vurderte for et par år siden om de skulle innføre guttepoeng på medisin, odontologi og psykologi, men kom til at dette ikke var ønskelig, skriver Dagens Næringsliv.

Fordeling i yrkesliv avgjør

Det nye styrevedtaket ved NTNU innebærer at kjønnene likestilles og at både menn og kvinner kan få kjønnspoeng. Forutsetningen er at det ene kjønnet er underrepresentert i yrkeslivet med mindre enn 30 prosent.

 «Styret anbefaler at når andelen av underrepresentert kjønn i yrkeslivet kommer opp i 30 prosent skal kjønnspoengene avvikles. For studieprogram der det er lavere andel av det underrepresenterte kjønnet i yrkeslivet skal kjønnspoengene opphøre. Det skjer når andelen som har fått studieplass, har vært 40 prosent eller mer de siste tre årene,» lyder styrevedtaket ifølge Universitetsavisa.

– Nå har vi fått en kjønnsnøytral betegnelse, det er ikke lenger snakk om jentepoeng. Det er blitt en mer prinsipiell sak, og det er jeg begeistret for, sier rektor Gunnar Bovim til Dagens Næringsliv.