--innsteg-kan-favorisere-menn

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Stortinget har sagt ja til ei prøveordning med innstegsstillingar i forskingsmiljø, men ordninga kan komme til å favorisere menn, ifølgje kjønnsforskarar.

Det som særleg vekkjar skepsis er punktet om at det ikkje skal ha gått meir enn fem år sidan søkjarane på innstegsstillingane disputerte.

Mange kandidatar vil vere i ein periode med fødslar og omsorg for små barn, noko som særleg tek av kvinnene si tid, skriv Senter for kvinne- og kjønnsforsking i Bergen i høyringssvaret sitt, ifølgje På Høyden.