Jobbsøker tar UiO til retten etter forbigåelse
LUKK
Annonse
Annonse

Jobbsøker tar UiO til retten etter forbigåelse

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 15. juni 2020

Amrei Müller ble innstilt som beste kandidat til en førsteamanuensisstilling ved Det juridiske fakultet. Nå saksøker hun UiO etter at jobben glapp.

Mandag 15. juni startet rettssaken i Oslo tingrett der tyske Amrei Müller  saksøker UiO etter at hun ble forbigått i en ansettelsesprosess, skriver Khrono. Müller søkte i 2018 på en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Müller ble rangert som nummer én blant de tre søkerne til stillingen både i den første og den andre innstillingsrunden. Likevel fikk hun ikke jobben, mens personen som var innstilt på tredjeplass ble ansatt. 

Skuffet

– Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg ikke fikk jobben, og jeg var åpenbart veldig skuffet. Det er uvanlig at den sakkyndige komiteens rangering av kandidater blir endret i ansettelsesprosessen etter prøveforelesningen og intervju, og at personen som er rangert på tredje plass blir ansatt, sier Müller til Khrono.

Annonse

I stillingsannonsen ble det presisert at vitenskapelige kvalifikasjoner skulle tillegges vekt foran «øvrige faglige og andre kvalifikasjoner». Bedømmelseskomiteen konkluderte med at Müller holdt et meget høyt vitenskapelig nivå, og at hun innfridde alle stillingskravene som var oppstilt.

Müller mener at hun har blitt diskriminert og saksøker UiO for å ha diskriminert henne og for å ha brutt kvalifiksjonsprinsippet, som sier at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Hun søker en erstatning for tapte inntekter hvert år frem til pensjonsalderen som Müllers advokat har beregnet er cirka 180.000 kroner i året. I tillegg ber hun om oppreisning for brudd på diskrimineringsforbudet og at saksomkostninger blir dekket.

Uenighet om språk

Staten ved Universitetet i Oslo skriver i sitt sluttinnlegg til rettssaken at det ikke er tvil om Müllers vitenskapelige kvalifikasjoner, men at det er også andre kvalifikasjoner som er vektlagt i den endelige ansettelsen. Den andre søkerens arbeidserfaring, norskkunnskaper og undervisningskompetanse nevnes særskilt. 

Ifølge Khrono er språkkunnskapene til Müller et viktig punkt for begge sider er.  Müller, som i dag er «lecturer/assistant professor» ved University College Dublin, har tidligere jobbet i Norge i fire år og kan språket. Likevel er det lagt vekt på at deler av jobbintervjuet hennes er gjort på engelsk, noe som ble gjort fordi en av representantene i intervjukomiteen var mest komfortabel med det. Müller hevder at hun ikke ble fortalt at dette kunne tale i hennes disfavør.

– Min erfaring forteller meg at det er en underliggende motvilje mot å ansette utlendinger ved fakultetet, selv i tilfeller der de har lært seg godt norsk, har skrevet akademiske artikler på norsk og har forsket på norske rettslige temaer og folkerettens innvirkning på det norske rettssystemet, sier hun til avisen.

Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum ønsker ikke å kommentere saken før den har vært for retten. Rettssaken er berammet til 15. og 16. juni.