Kan miste doktorgradsprogram
LUKK

Nord universitet

Kan miste doktorgradsprogram

Av Julia Loge

Publisert 5. november 2018 kl. 09:44

Nokut mener det er grunn til å se nærmere på om Nord universitet oppfyller de nødvendige kravene til ett av fire doktorgradsprogrammer.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har fulgt doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, over tid. Det de har funnet indikerer at ikke alt er som det skal være, skriver NRK.

– Det vi har sett på er blant annet om doktorgraden holder seg til det fagområdet det er akkreditert for, og om de har faglig ansatte personer som dekker området og som har tilstrekkelig med forskningsproduksjon, sier tilsynsdirektør Øyvind Lund.

Hvis programmet ikke er godt nok, vil Nord få to år på seg til å rette opp.

– Dette er et helt nytt doktorgradsprogram, og det er utfordringer knyttet til nye programmer. NOKUT skal sikre at programmet er godt nok, og det synes jeg er en god mulighet til å skaffe en doktorgrad av enda bedre kvalitet, svarer rektor Bjørn Olsen.

Profesjonspraksis er ett av fire doktorgradsprogrammer ved universitetet. For å få universitetsstatus, er det nødvendig med minimum fire doktorgradsprogrammer.

— Hvis prosessen ender med at Nord universitet ikke kan tilby et fjerde doktorgradsområde, kan det få konsekvenser for universitetsakkrediteringen. Det er Kunnskapsdepartementet som i så fall skal fatte et endelig vedtak i en slik sak, sier tilsynsdirektør Lund til Khrono, som omtalte saken først.

Nokut driver også tilsyn med Nord universitet for å se om de oppfyller kravene til universitetsstatus, men dette er en annen prosess. Universitetet har problemer med å møte kravene til forskningsproduksjon, og er også i en prosess for å vurdere om de blir nødt til å legge ned studiesteder eller legge om studietilbudet.

Les også: