Krever svar fra Asheim om stipendiater som blir forsinket
Annonse
Annonse

Krever svar fra Asheim om stipendiater som blir forsinket

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 8. desember 2020

– Jeg har lagt til grunn at koronakrisen og tiltakene som er iverksatt gir grunnlag for forlengelser, svarer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Over 80 prosent av doktorgradsstipendiater i Norge er forsinket med arbeidet sitt på grunn av koronasituasjonen, ifølge spørreundersøkelser gjennomført av både Forskerforbundet og Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet.

I slutten av november stilte stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om hva han vil gjøre for stipendiatenes situasjon.

Annonse

Krevende situasjon

Strand viste til at antallet avlagte doktorgrader har sunket i år på grunn av koronapandemien og at stipendiater selv melder om dårlig informasjon og stor usikkerhet rundt forlengelser av stipendperioden. 

«Hvilke løsninger vil statsråden fremme for å imøtekomme stipendiatenes behov, slik at alle sikres økonomisk mulighet og forlengelse til å sluttføre doktorgradsutdanningen, uavhengig av hvilken institusjon de tilhører?» spurte Strand. 

Statsråd Asheim svarte stortingsrepresentanten 7. desember. Han skriver at han har forståelse for at mange stipendiater står i en krevende situasjon.

– Tidlig i pandemien orienterte jeg derfor på møter og i brev til sektoren om at de har mulighet til å forlenge ansettelsesperiodene til ansatte i rekrutteringsstillinger som følge av virusutbruddet, skriver Asheim.

– Jeg har lagt til grunn at koronakrisen og tiltakene som er iverksatt gir grunnlag for forlengelser, skriver han og legger til: – Men det er ansettelsesorganet som gjør de konkrete vurderingene for hver enkelt som ønsker eller trenger forlengelse. For å sikre likebehandling på tvers av institusjoner har Universitets- og høyskolerådet i samarbeid med Forskningsrådet utviklet retningslinjer for vurdering av søknader om forlengelser. 

Inntrykk av godt samarbeid

Han viser til at de fleste stipendiater er finansiert over universitetenes og høyskolenes grunnbevilgning og Forskningsrådet, og at forlengelser må dekkes av institusjonenes og Forskningsrådets rammer. For de stipendiatene som finansieres av EU og private aktører er det satt av 40 millioner kroner. Asheim viser også til møtet han inviterte til 1. desember med parter fra forskningssektoren om pandemiens konsekvenser. 

Både SiN og Forskerforbundet var invitert og tok blant annet opp stipendiatenes situasjon.

– Stipendiatenes situasjon ble særlig belyst på dette møtet, og mitt inntrykk er at UH-institusjonene, forskningsinstituttene og Forskningsrådet samarbeider godt om praksis på dette, skriver Asheim.