Universitetet i Oslo vil ikke at institusjonenes tilsynsorgan skal bli en politisk aktør.
kritiserer-nokut-strategi

– Vi vil gjøre noen justeringer i formuleringene etter innspillene, sier Terje Mørland i NOKUT.

Fakta

  • Internt prosjekt i Forskningsrådet for jevnere ressursstrøm og aktivitetsnivå.
  • Rådet vurderer utlysning og saksbehandling som i mindre grad følger programgrensene, til fordel for porteføljer av fag- og innsatsområder.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har som ansvar å kontrollere kvaliteten på høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organets nye strategiplan for de neste fem årene har vakt oppsikt blant landets universiteter og høyskoler. Planen legger blant annet opp til at NOKUT skal spille en større og mer offensiv rolle i forskning og utdanning, skriver Universitas.

 Tilsynsorgan, ikke pådriver

«Det ligger her en tydelig målsetning om at NOKUT skal ta et større helhetlig ansvar med å dokumentere, informere og gi råd basert på fakta om tilstanden i norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og situasjonen knyttet til godkjenning av utenlandsk kompetanse. Utviklingsstrategiene er også farget av en forventing om at NOKUT skal være en tydeligere og mer,» skriver NOKUT i utkastet til ny strategi.

Utkastet har fått flere institusjoner til å reagere. NOKUT-direktør Terje Mørland forteller til Universitas at 20 utdanningsinstitusjoner har kommet med kritikk og forslag til forbedring i forbindelse med strategiplanen. Blant dem er Universitetet i Oslo (UiO).

«Universitetet ser et behov for en avveining mellom rollen som tilsynsorgan og en pådriverrolle som nærmer seg det politiske», skriver UiO i sin kritikk av strategiplanen.

– Tar kritikken på alvor

– UiO har et selvstendig ansvar for kvaliteten på utdanningen. NOKUT må ikke tilta seg nye roller som kan skape usikkerhet om dette ansvaret, sier rektor Ole Petter Ottersen til Universitas.

NOKUT-direktør Terje Mørland mener imidlertid UiO har misforstått strategiplanen.

– Den nye strategiplanen er ambisiøs, men går selvsagt ikke utover mandatet. Det er mulig at UiO har overtolket vår intensjon med «agendasettende aktør», sier han og legger til:

– Vi tar kritikken vi har fått på alvor, og vil gjøre noen justeringer i strategiformuleringene etter innspillene vi har fått.