Legger lederkabalen for nye NTNU
Annonse
Annonse

Legger lederkabalen for nye NTNU

Av Forskerforum

Publisert 21. april 2015

Rektorenes plass begynner å bli klar i storfusjonen med NTNU.

legger-lederkabalen-for-nye-ntnu


– Jeg er klar for å bidra til å lande fusjonen sier Ålesund-rektor Marianne Synnes.

legger-lederkabalen-for-nye-ntnu


Rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim nevnes som mulig ny prorektor for fusjonsprosessen.

Fakta
  • forskningsinstituttene Nova og Afi fusjonerte med Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014
  • samtaler er nå i gang om fusjon mellom Nibr, Sifo og HiOA
  • hvis samtalene fører fram, vil HiOA få ytterligere 75 nye forskere

Hva skal skje med dagens ledelse ved NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag (HiST), Gjøvik (HiG) og Ålesund (HiÅ)? Det er et sentralt spørsmål for institusjonene etter vedtaket om å søke regjeringen om å fusjonere. Tre rektorer, fire prorektorer og flere direktører ved høyskolene kommer til å måtte få nye stillinger. De skal gis tilbud om «en passende stilling» innen 1. juli, skriver Universitetsavisa ved NTNU.

Ifølge avisa begynner kabalen alt nå å falle på plass. Det ligger an til at HiST-rektor Helge Klungland vil tilbys en nyopprettet prorektorstilling med ansvar for fusjonsprosessen. Rektorene i Ålesund og Gjøvik vil kunne bli tilbudt stillinger som plassjefer ved sine institusjoner.

Annonse

Trenger stedlig ledelse

– Dersom det er ønskelig at rektorene ved HiÅ, HiG og HiST i en overgangsperiode skal bidra til å lande denne fusjonen som vi har initiert, er jeg klar for å gjøre det, sier rektor ved HiÅ Marianne Synnes til Universitetsavisa.

Hun sier ikke til avisa noe om hvem som vil få disse jobbene, men at det er et opplagt behov for plassjefer på de respektive campusene.

– I fusjonsprosessen har det hele tiden vært klart at campus Ålesund og campus Gjøvik må ha stedlig ledelse, som skal være kontaktpunkt for aktiviteten på campus og ha øverste ansvar for den daglige driften, sier Synnes.

– Innholdet i stillingen som øverste leder ved campus Ålesund/ campus Gjøvik er ennå ikke diskutert i detalj, ei heller hvordan denne stillingen skal inngå i øvrig ledelse ved nye NTNU.

NTNU-ledelsen fortsetter

Det som er avklart fra fusjonspartnernes side er at dagens NTNU-ledelse blir sittende.

– Dagens NTNU-ledelse fortsetter også etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016. Dette er besluttet av styringsgruppa for fusjonsarbeidet, sier Synnes.

Det er likevel opp til regjeringen å bestemme. Hvis fusjonen defineres som en virksomhetsoverdragelse, vil rektorstillingen ved NTNU bestå. Da er det ikke nødvendig med utlysing av stillingen, eller å vurdere de øvrige rektorstillingene opp mot rektorstillingen ved NTNU.

– Det er opp til Kunnskapsdepartementet og regjeringen å si noe om det skal være virksomhetsoverdragelse eller ikke. Våre juridiske vurderinger tilsier at det blir det, og det er det vi jobber ut ifra, sier prosjektleder for fusjonen Trond Singsaas til avisa.