mer-til-utdanningsforskning

1,1 milliarder ble brukt på utdanningsforskning i 2011.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Den årlige veksten i FoU-utgifter til utdanningsforskning har i snitt vært på 14 prosent mellom 2007 og 2011, ifølge en ny NIFU-rapport.

I 2011 ble det brukt omlag 1,1 milliarder kroner på feltet. Universitetene stod for 60 prosent av forskningen i 2011, høgskolene 30 prosent og instituttsektoren 10 prosent.

Universitetet i Oslo var den største enkeltinstitusjonen innen utdanningsforskning og Oslo den største regionen, med Vestlandet som nummer to.