Nesna-ansatte frykter kollaps i boligmarkedet: – Folk er fortvila
LUKK

Nesna-ansatte frykter kollaps i boligmarkedet: – Folk er fortvila

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 1. september 2019 kl. 21:57

Nesna-ansatte må flytte, men er redd for at de ikke får solgt huset. Forskerforbundet ber staten finne en løsning.

– Folk er fortvila, sier Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune.

Gode råd er dyre for de rundt 100 ansatte ved campus Nesna etter at Nord universitet vedtok å legge ned undervisningen. I juni falt styrebeslutningen som innebærer at den 101 år gamle lærerhøyskolen i Nesna blir lagt ned, og utdanningene blir flyttet til Bodø, Levanger og Mo i Rana i løpet av en treårsperiode. I kommunen med 1800 innbyggere er det nå frykt for at flytting av virksomheten kan ramme hele lokalmiljøet.

– Det er veldig krevende. Vi har familie som bor og jobber her. Enten må vi dele oss, eller så må vi flytte alle sammen. Det er samme situasjon for de fleste ansatte her. Folk har barn og partner, de har hus og gjeld. Det er veldig vanskelig å sette opp kortene for livet helt på ny, sier Davidsen, som selv er ansatt ved universitetet. Hun har permisjon for å være folkevalgt.

– Må kompensere tap

Davidsen tror en nedleggelse kan føre til kollaps i boligmarkedet og at folk som må flytte, ikke får omsatt boligene sine. Skal de inn på det langt dyrere boligmarkedet i Bodø, vil økonomien ligge i ruiner i lang tid fremover.

Dette er en bekymring Forskerforbundet deler, og som forbundet mener staten må ta tak i.

– Vi mener staten må vurdere tiltak for å kompensere for det økonomiske tapet de ansatte vil oppleve. I dag finnes det ingen ordninger for å kompensere for en slik verdiforringelse når staten legger ned en hjørnesteinsbedrift, sier avdelingsleder i Forskerforbundet Bjørn T. Berg.

Hvis en statlig bedrift flytter, kan ansatte få dekket faktiske, dokumenterte utgifter til flytting med inntil 175 000 kroner, men ordningene tar ikke høyde for at avvikling av en virksomhet kan gjøre boliger verdiløse.

– Å miste jobben er kanskje noe av det mest dramatiske du kan oppleve, men de fleste vil klare å finne seg en ny jobb. Men mister du egenkapitalen i boligen din, er det noe som vil følge deg i årevis, kanskje resten av livet, sier Berg.

– Føler oss stuck

Marian B. Sivertsen er universitetslektor på campus Nesna og lokalt styremedlem i Utdanningsforbundet. Hun beskriver situasjonen i Nesna som en unntakstilstand.

– Noen av de ansatte har gitt veldig klar beskjed om at de ikke har råd til å flytte herfra, for det er ikke lett å få solgt huset, og de får i hvert fall ikke en god pris. Det er en reell bekymring som gjør at vi føler oss litt stuck. Samtidig trives vi så godt, så det er ingen som har lyst til å flytte herfra, sier hun.

Dersom folk vil flytte for å få seg jobb et annet sted, tror hun ikke de vil velge å bli med på lasset til Nord universitet. Til det føler de seg for sviktet av universitetet.

– Der er de ansatte ganske enstemmige. Universitetet vil miste de faglig ansatte, sier Sivertsen.

– Folk er ganske utslitt og begynner å se seg om etter andre steder å jobbe, sier Marian Børli Sivertsen. Her fra en demonstrasjon mot nedleggelse tidligere i år.
Foto: Hans Petter Sørensen

Hanne Davidsen håper staten kan komme inn med omstillingsmidler.

– Vi har begynt en dialog med fylkeskommunen og ser på nedgangen i tallet på sysselsatte og hvilket omstillingsbehov vi har. Jeg tror vi kan komme inn under kravet om statlig omstilling for å få midler til alternative arbeidsplasser.

Usikkert tilfelle

Leder for næringsseksjonen i Nordland fylkeskommune Terje Gustavsen bekrefter at det kan bli snakk om å søke statlige omstillingsmidler, som bevilges over statsbudsjettet. Eksempler på dette er nedleggelsen av flybasen på Andøya og REC-fabrikken på Meløy, som begge har fått flere titalls millioner for å håndtere tapet av arbeidsplasser.

Ett av kriteriene for å kunne få statlige omstillingsmidler er at minst 15 prosent av kommunens sysselsatte må miste jobben over en periode på tre år. Det kan bli et problem for Nesna, fordi reduksjonen i tallet på ansatte begynte allerede ved fusjonen i 2016 og vil fortsette de neste årene.

– I Nesna ser vi at tapet av arbeidsplasser vil skje over tid, så vi må ha god dialog med statlige myndigheter for å tilpasse en eventuell omstillingspakke. Det er åpenbart at Nesna vil få til dels store utfordringer knyttet til dette, sier han.

For Hanne Davidsen er det opplagt at staten må på banen.

– Dette er hjørnesteinsbedriften vår. Vi har stilt opp for staten med å levere lærere til landsdelen i 100 år. De kan ikke plutselig bare legge ned uten at det er noen plan for samfunnet eller kompensasjon, sier hun.

  • Les også: