Fakta

Array

Mange studenter ønsker seg opptak av forelesninger tilgjengelige som podcast, mens fagansatte frykter dette vil resultere i lavt oppmøte på forelesningene. Dette kommer fram i IKT-monitor 2011, en undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling for bruk av digitale verktøy og medier i høyere utdanning. Bruken av IKT ser ut til å øke, og også de fagansatte bruker digitale verktøy noe mer enn ved forrige undersøkelse i 2008, melder Kunnskapsdepartementet.