Ny leder for Felles klagenemnd skal behandle fuskesaker på nytt
LUKK
Annonse
Annonse

Fusk:

Ny leder for Felles klagenemnd skal behandle fuskesaker på nytt

Av Lina Christensen

Publisert 8. november 2023 kl. 11:13

Ernst Nordtveit, professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, er oppnevnt som ny leder av Felles klagenemnd.

I september kastet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) lederen for Felles klagenemd, Marianne Klausen. Kunnskapsdepartementet hadde oppnevnt den tidligere lederen i tre perioder, selv om man kun kan sitte i to. I tillegg viser det seg at to studentrepresentanter har vært ugyldig oppnevnt.

Felles klagenemnd behandler klager fra studentene som er anklaget for fusk.

Nå har Borch utnevnt ny leder: professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Ernst Nordtveit.

I tillegg er studentene Julie Marie Næss og Amina Louise Persen, som begge studerer rettsvitenskap, oppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem.

– Felles klagenemnd gjør en viktig jobb, og det er viktig at både studenter, institusjoner og samfunnet ellers har tillit til nemndas arbeid, sier Borch i en pressemelding.

Skal behandle saker på nytt

Feiloppnevningene innebærer at noen av vedtakene til Felles klagenemnd fra perioden 1. april 2022 til 22. september 2023 er ugyldige, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. De har nå bedt Felles klagenemnd om å behandle disse sakene på nytt.

Ernst Nordtveit har ennå ikke startet med arbeidet. Han sier til VG at de venter på at departementet skal evaluere behandlingen av tidligere saker.

– Det er et etterslep på saker vi må behandle, og de vil vi begynne med, sier han til VG.

Mange fuskesaker

Ifølge VG kan over 200 fuskevedtak være ugyldige.

– Nå får nemnda i oppdrag å behandle på nytt vedtak som er ugyldige på grunn av de tidligere feiloppnevningene. Felles klagenemnd består av både jurister, medlemmer med sektorkompetanse og studentrepresentanter. Den har gode forutsetninger for å behandle både nye og tidligere saker, sier Sandra Borch i en pressemelding.

Betydningen av den ugyldige oppnevningen av den tidligere lederen har blitt vurdert i to dommer i tingretten, men rettstilstanden er ikke endelig avklart. Dersom utviklingen i rettspraksis tilsier at flere tidligere saker må behandles på nytt, vil det bli fulgt opp, skriver Kunnskapsdepartement.

Les også: