Ny stillingsstruktur lar vente på seg
LUKK

Underdalutvalget

Ny stillingsstruktur lar vente på seg

Av Julia Loge

Publisert 2. november 2018 kl. 15:45

Underdalrapporten fikk kritikk for uklare konsekvenser. Nå trenger forskningsminister Iselin Nybø tid for å bestemme veien videre.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget har Nina Sandberg (Arbeiderpartiet) spurt hva forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) gjør for å følge opp Underdalutvalgets forslag. Sandberg spurte også når det kommer en avklaring på den framtidige stillingsstrukturen i universitets- og høyskolesektoren.

Behov for tid

Nybø svarer at høringsuttalelsene viser at det er mange og sprikende synspunkter på forslagene. En rekke høringsinstanser mener forslagene er for dårlig utredet, konsekvensene for uklare, og at det er behov for ytterligere utredninger.

– Jeg har derfor behov for å bruke noe tid på å vurdere hvordan vi skal gå videre med denne saken, skriver Nybø i svaret sitt.

Underdalsutvalget leverte i mai en rapport med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler. Høringsfristen var 1. oktober.

Usikker på veien videre

– Dersom jeg kommer til at hele eller deler av forslagene bør iverksettes, vil noen elementer kreve endringer i hovedtariffavtalen i staten som forhandles mellom KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet red.anm.) og hovedsammenslutningene, fortsetter ministeren.

Det kan tidligst skje våren 2019. Kommer en der til enighet om at det skal opprettes nye stillinger helt eller delvis i tråd med utvalgets forslag, vil det være behov for å utrede og fastsette kompetansekrav for disse stillingene.

– Jeg vil dermed måtte sørge for at det gjennomføres en utredning og en høring av denne utredningen før departementet kan forskriftsfeste slike kompetansekrav, skriver Nybø, og fortsetter – Det kan dermed ta tid å få på plass en stillingsstruktur i tråd med utvalgets forslag, om jeg kommer til at det er ønskelig.

Les også: