Ny vurdering av seksuell trakassering

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. januar 2014

Trakasserings-saken ved Det odontologiske fakultet i Oslo vurderes på nytt.

ny-vurdering-av-seksuell-trakassering

Fakta
  • Avtaleverket består av en sentral avtale (kalt A1) med sosiale bestemmelser, forhandlet fram mellom hovedsammenslutningene og Spekter, samt en lokal del (B) som inneholder all lønn og arbeidstid.
  • Enkelte forbund, som Norsk sykepleierforbund, har i tillegg en A2-avtale med sentrale minstelønnssatser, vakttillegg osv.
  • Forskerforbundet forhandler utelukkende om B-delen.
  • Denne våren skal ny A- og B-del forhandles under hovedtariffoppgjøret.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil foreta en ny vurdering av Universitetet i Oslos (UiO) håndtering av en sak vedrørende seksuell trakassering, skriver Dagbladet.

Gjorde feil 

Saken går tilbake til 2009 da tidligere stipendiat Birgitte Moesgaard Henriksen hevdet å ha blitt seksuelt trakassert av sin tidligere veileder ved Det odontologiske fakultet ved UiO.

LDO mente universitetet ikke gjorde noe galt i håndteringen av trakasseringssaker ved skolen. Etter at Henriksen klaget, har nå LDO snudd og innrømmet at de gjorde feil i behandlingen.

Lettet

Da Henriksen ønsket å klage, men fikk hun først ikke lov fordi hun ikke var formell part i saken. Nå, over to år senere, innrømmer LDO at de gjorde en feil i saksbehandlingen. Henriksen var å anse som part i saken og saken skal vurderes helt på nytt, skriver Dagbladet.

– Jeg er utrolig lettet og glad for avgjørelsen. Jeg føler Likestillings- og diskrimineringsombudet tar meg på alvor. Jeg mener det er et viktig signal til andre i samme situasjon at det nytter å varsle. LDO er en nøytral instans som tar deg på alvor, sier Birigitte M. Henriksen til Dagbladet.