Nye studentboliger

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. februar 2012

 

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millioner kroner til bygging av 1039 nye studentboliger for 2012, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi den historisk store satsingen på studentboligbygging og understreker den rødgrønne regjeringens politikk om at alle skal ha en lik rett til utdanning, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. 

Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til byggingen av 6318 studentboliger. I årets fordeling blir om lag 2/3 av studentboligtilskuddene gitt til pressområdene. Dette er gjort fordi det er et særlig behov for studentboliger i de store byene. Oslo og Akershus får 164 nye boliger, Ås og Bergen får begge 100, Stavanger får 146 og Trondheim 130.