Nytt nettverk

Av Forskerforum

Publisert 28. august 2013

nytt-nettverk

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Universitet- og høgskolerådet (UHR) har vedtatt å danne et forskningsadministrativt nettverk.

Det er økningen i profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester i UH-sektoren som ligger bak initiativet, opplyser UHR.

Nettverket skal bistå ansatte på feltet. Norsk nettverk for forskningsadministrasjon får forkortelsen NARMA (Network for Administration and Research Management).

Leder for styringsgruppen er Troels Gyde Jacobsen, fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger.