Stipendiatprogrammet i kunstnarisk utviklingsarbeid blir vidareført som doktorgradsprogram.

Stipendiatprogrammet har vore eit tilbod parallelt med vitskaplege doktorgradsprogram, og har gitt førsteamanuensiskompetanse, men utan ein formelt godkjent doktorgrad. No har Kunnskapsdepartementet avgjort at det skal etablerast eit eige doktorgradsprogram i kunstnarisk utviklingsarbeid.

Departementet vil ha ein dialog med Universitets- og høgskolerådet, Nasjonalt råd for kunstnarisk utviklingsarbeid og Program for kunstnarisk utviklingsarbeid for å avklare korleis graden kan bli etablert og kva namn den kan få.

– Det er ein milepæl. Kunstnarisk utviklingsarbeid og vitskapeleg forsking har vore likestilte heile tida, og no får vi også formalisert det, seier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, til Ballade.