Over 20 prosent av lærerne i videregående mangler godkjent lærerutdanning
LUKK

Over 20 prosent av lærerne i videregående mangler godkjent lærerutdanning

Av Kristin Ran Choi Hinna, leder av Forskerforbundets forening for lærerutdanning

Publisert 28. oktober 2022 kl. 11:28

Over 15 prosent av lærerne i grunnskolen og over 20 prosent av lærerne i videregående mangler godkjent lærerutdanning, ifølge SSB, preiserer Kristin Ran Choi Hinna.

Lærerutdanning har mange fasetter. Det er master i grunnskolelærere 1.-7. og 5.-10, master lektorutdanning 8.-13., master lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for tinn 1.-13 (Lupe), Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og ulike faglærerutdanninger for å nevne noen.

Jeg har i innlegget mitt valgt å se på lærer i grunnskolen og allmenn videregående skole slik Utdanningsforbundets omtaler det på KS: Bruk av lærere uten godkjent lærerutdanning (utdanningsforbundet.no), «Statistisk Sentralbyrå (SSB) fikk oppgaven med å utarbeide tallgrunnlaget, og Utdanningsforbundet hadde store forhåpninger til arbeidet. Tallene fra SSB viste at situasjonen var langt verre enn fryktet: Over 15 prosent av lærerne i grunnskolen og over 20 prosent av lærerne i videregående mangler godkjent lærerutdanning, ifølge SSB-rapporten.»

Dette burde jeg har presisert og beklager at det ikke kom tydeligere frem.

  • Les Hinnas opprinnelige innlegg: