Åpner 10 nye forskerskoler
LUKK
Annonse

Åpner 10 nye forskerskoler

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. november 2012

218 millioner til styrket forskerutdanning.

Fakta

 

  • Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste
  • Gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner, brukere og fagmiljø
  • Omfatter fagfeltene hørsel, syn, språk/tale, ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker og døvblinde
  • 850 ansatte
  • 1. januar 2013 slås elleve sentre sammen: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet, Tambartun, Møller-Trøndelag, Statped vest og Statped nord.
Kilde: Statped

 

Forskningsrådet har utpekt ti nye nasjonale forskerskoler som skal bidra til å heve kvaliteten på norsk doktorgradsutdanning. Ordningen som først ble opprettet i 2008, utvides som en del av en bredere satsing på unge talenter i akademia. Til dette får skolene, som består av nettverk mellom flere institusjoner, 218 millioner kroner over åtte år.

– Mange av utdanningsmiljøene er ganske små på den enkelte institusjon og derfor ønsker vi å stimulere til et bedre samarbeid, for å utnytte lærekreftene mer samlet og få en bedre ressursutnyttelse, forteller divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg.

Deler på kreftene

Hver nasjonal forskerskole består av et nettverk av institusjoner, fra fire til ti universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutter. Sammen kan de arrangere felles kurs, dele på veiledningskrefter eller dele laboratoriefasiliteter, skriver Forskningsrådet i sin presentasjon av de nye skolene.

En doktorgradsgivende institusjon – et universitet eller en høgskole – står som prosjektansvarlig for samtlige forskerskoler, men blant partnerne finnes også flere forskningsinstitutter.

Les mer om forskerskolene her.