Reagerer sterkt på behandlingen av homofile akademikere
LUKK

Russisk homotrakassering sjokkerer:

Reagerer sterkt på behandlingen av homofile akademikere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 15. januar 2015 kl. 10:42

Universitetet i Tromsøs fremste samarbeidspartner i Russland anklages for grov forfølgelse av homofile ansatte. Det blir nå tema for samtale mellom institusjonene.

reagerer-sterkt-p--behandlingen-av-homofile-akademikere


Rektor ved Universitetet i Tromsø Anne Husebekk vil ta opp anklagene med rektoren ved sin russiske samarbeidspartner, Northern (Arctic) Federal University.

reagerer-sterkt-p--behandlingen-av-homofile-akademikere


– Det er en veldig typisk fremgangsmåte i Russland for tiden, sier Marna Eide i LLH om behandlingen av de russiske akademikerne.

Fakta
<

I januarnummeret av Forskerforum skrev vi om de tre universitetsansatte ved Northern (Arctic) Federal University (Narfu)i Arkhangelsk som opplever å ha blitt utsatt for grov trakassering av sin arbeidsgiver. Ifølge de ansatte er årsaken deres engasjement i LHBT-organisasjonen Rakurs, som jobber for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigher.

Les også: Homofobi rammer universitetsansatte.

Tar sterk avstand

Én professor er oppsagt, én universitetslærer har fått en advarsel og én er truet med avskjed, med det de mener er en klar kobling til deres engasjement i Rakurs. Artikkelen forferder rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Narfu er nemlig UiTs fremste samarbeidspartner i Russland.

– Jeg reagerer sterkt på dette. Jeg er selvfølgelig motstander av å gjøre forskjell på folk på grunn av legning. Det er helt uvedkommende for å være ansatt ved et universitet. Vi skulle heller ønske diversitet enn å slå ned på homofili på denne måten. Under forutsetning at det som er gjengitt i Forskerforum er riktig, tar jeg sterk avstand fra det som gjøres ved Narfu, sier Husebekk til Forskerforum.

Skal møte rektor

Allerede neste uke vil UiT og Narfu møtes, under den internasjonale konferansen Arctic frontiers i Tromsø. Da vil det russiske universitetets behandling av homofile bli tema, lover Husebekk.

– Jeg vil ta opp denne saken direkte med rektor. Jeg vil høre hennes versjon av det som har skjedd, jeg vil henvise til det som står i norske medier, og basert på hva hun sier vil jeg gi uttrykk for vårt syn for hvordan man behandler ansatte, sier Husebekk.

De tre ansatte som Forskerforum har intervjuet er professor Oleg Kljuenkov, som er avskjediget; universitetslærer Tatiana Vinnitsjenko, som er blitt truet med avskjedigelse hvis hun ikke slutter med all aktivisme og kan garantere at Rakurs ikke aksepterer universitetsansatte som medlemmer; og Olga Pospelova som har fått en advarsel. Hun er også en av grunnleggerne til Rakurs.

De gjemmer seg bak at de ansatte har hatt fravær.

– Typisk russisk fremgangsmåte

Universitetet har vist til at de ansatte har forsømt sitt arbeid, men de ansatte mener selv at det er koblingen til arbeidet for homofiles rettigheter som er den opplagte årsaken til behandlingen fra arbeidsgiver.

Marna Eide, leder for internasjonal avdeling i Landsforeningen for lesbiske, homofile bifile og transpersoner (LLH), sier det ikke er uvanlig å gå indirekte til verks mot homofile.

– De gjemmer seg bak at de ansatte har hatt fravær. Det er en veldig typisk fremgangsmåte i Russland for tiden. De vil ikke si at du får sparken fordi du er homo, for det ville være et direkte yrkesforbud. I stedet bruker de administrative begrunnelser, sier Eide.

Hun mener at den russiske lovgivningen om utenlandske agenter også er et eksempel på indirekte knebling.

– Den innebærer en haug med byråkratiske pålegg, i tillegg til at den er veldig stigmatiserende. Man lager administrativt krøll så organisasjoner ikke får utøvd aktivisme. De kveler ytringsfriheten på en indirekte måte.

Har tro på samtale

Eide syns det er bra at UiTs rektor Anne Husebekk lover å ta saken opp med sin rektorkollega i Arkhangelsk. Hun oppfordrer samtidig norske akademikere til å ta opp denne problemstillingen med russiske kolleger.

– Det er flott at hun tar den samtalen. De vil muligens svare at det dreier seg om forskjellig verdisyn og at man ikke skal blande seg, men man oppnår i det minste dialog. Å snakke med folk er den eneste måten man kan forandre folks holdninger.

– Hvis man er akademiker og ser at andre akademikere utsettes for yrkesforbud, må man gjøre noe. Norske akademikere bør gripe dette an fra et etisk og vitenskapelig ståsted og påpeke at det ikke er noe vitenskapelig belegg for den russiske antihomopropagandaloven, sier Eide.

De statlige universitetene er sannsynligvis sterkt regulert til å ha det offisielle synet.

Skeptiske til boikott

Hvordan Universitetet i Tromsø vil agere videre i denne saken, ønsker ikke rektor Anne Husebekk å forskuttere nå. Hun ønsker først å lytte til hva Narfu har å si.

– Jeg vil aldri tolerere en slik holdning, men hvordan vi vil reagere vil være avhengig av hva de sier, sier Husebekk og legger til hun tror de statlige universitetene er under press fra myndighetene.

– Vi er kjent med den offisielle holdningen til homofili i Russland og de statlige universitetene er sannsynligvis sterkt regulert til å ha det offisielle synet.

– Vil dere kunne vurdere boikott av Narfu som følge Russlands behandling av homofile?

– Det kan jeg ikke vurdere nå. Hele det norske forholdet til akademia i Russland har vært preget av at vi skal fortette vårt samarbeid. Vi har stor glede av å samarbeide med russiske universiteter og det skal mye til før vi bryter det samarbeidet. Men det skal ikke mye til før vi sier fra hva vi mener om uønsket atferd. Personlig mener jeg at akademisk boikott er noe av det siste man skal ty til. Under offisielle politiske holdninger lever det mennesker og akademikere. De akademiske kanalene kan være viktige for å bibringe det synet vi mener er riktig når det gjelder demokrati, politikk og samfunnsspørsmål.

Heller ikke Marna Eide i LLH ser på boikott som et virkemiddel man bør gripe til med det første.

– Det skal være ganske ille før man går til det skrittet å boikotte. Da går man ut av samtalen og mister muligheten til å påvirke. Da må alle muligheter være uttømt, og det skjer sjelden. Jeg mener det er viktigere at norske akademikere som er i samarbeidsrelasjoner med russiske kolleger, tar det opp og snakker om det.

Fortatt intet svar fra Arkhangelsk:

Forskerforum har bedt ledelsen for Narfu-universitetet om å kommentere det som har skjedd. Vi har fortsatt ikke mottatt noe svar. Les mer om den omstendelige håndteringen av pressehendvendelsen mot slutten av artikkelen Homofobi rammer universitetsansatte.