Regjeringen har fordelt 500 studieplasser innen sykepleiefag
LUKK

Regjeringen har fordelt 500 studieplasser innen sykepleiefag

Av NTB og Jørgen Svarstad

Publisert 3. februar 2022

Satsingen skal blant annet gi flere intensivsykepleiere.

– Behovet for sykepleiere er stort, kanskje særlig i distriktene. Pandemien har gjort det enda tydeligere at vi trenger flere sykepleiere og spesialsykepleiere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding

300 av studieplassene blir finansiert med 14,3 millioner kroner av regjeringen.

Annonse

Slik blir de fordelt:

De resterende 200 plassene finansieres av utdanningsinstitusjonene selv. Slik blir denne fordelingen:

Det er Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde som får flest nye studieplasser med henholdsvis 59 og 52.

– Det er særlig behov for flere spesialsykepleiere. Derfor skal institusjonene prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere og anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleiere, sier Borten Moe.

Ifølge en utregning fra  Aftenposten fører det til at rundt 65 ekstra sykepleiere kan starte på videreutdanning i intensivsykepleie til høsten – en økning i antall studieplasser på nær 20 prosent. Legger man til grunn Helse sør-østs beregning om at det går ni intensivsykepleiere på én intensivseng, kan det gi over sju intensivsenger, skriver avisen.

  • Les også: