Regjeringen har fordelt 500 studieplasser innen sykepleiefag
LUKK

Regjeringen har fordelt 500 studieplasser innen sykepleiefag

Av NTB og Jørgen Svarstad

Publisert 3. februar 2022 kl. 23:38

Satsingen skal blant annet gi flere intensivsykepleiere.

– Behovet for sykepleiere er stort, kanskje særlig i distriktene. Pandemien har gjort det enda tydeligere at vi trenger flere sykepleiere og spesialsykepleiere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding

300 av studieplassene blir finansiert med 14,3 millioner kroner av regjeringen.

Slik blir de fordelt:

De resterende 200 plassene finansieres av utdanningsinstitusjonene selv. Slik blir denne fordelingen:

Det er Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde som får flest nye studieplasser med henholdsvis 59 og 52.

– Det er særlig behov for flere spesialsykepleiere. Derfor skal institusjonene prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere og anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleiere, sier Borten Moe.

Ifølge en utregning fra  Aftenposten fører det til at rundt 65 ekstra sykepleiere kan starte på videreutdanning i intensivsykepleie til høsten – en økning i antall studieplasser på nær 20 prosent. Legger man til grunn Helse sør-østs beregning om at det går ni intensivsykepleiere på én intensivseng, kan det gi over sju intensivsenger, skriver avisen.

  • Les også: