Rektor vil ikke kreve at ansatte kan norsk. Språkrådet protesterer.
LUKK
Annonse

Rektor vil ikke kreve at ansatte kan norsk. Språkrådet protesterer.

Av Forskerforum

Publisert 10. januar 2018

Språkrådet frykter at norsk fagspråk vil lide hvis det ikke stilles krav om norskspråklig kompetanse hos dem som underviser ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rektor Curt Rice på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil spisse den internasjonale profilen til høyskolen, skriver Khrono. I et notat poengterer han nye regler for rekrutteringen til det kommende universitetet, HiOA.

Her heter det blant annet:

«Alle undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut internasjonalt, og det skal ikke stilles krav til norsk/skandinavisk ved ansettelsestidspunktet uten i særlige tilfeller. Også for teknisk/administrative stillinger bør internasjonal utlysning vurderes.»

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, sier til Klassekampen at hun er skeptisk til avgjørelsen.

– Det er viktig at profesjonsutdanningene orienterer seg mot hvilke behov sektorene har. I mange av yrkene som HiOA utdanner til, skal kandidatene ut i et norskspråklig arbeidsliv, der de møter kollegaer, klienter, pasienter og brukere. Da er det avgjørende viktig at de har med seg et godt norsk fagspråk, sier Wetås.

Alle institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har et lov­pålagt krav om å verne og utvikle godt norsk fagspråk. Wetås mener også at inngående kjennskap til norsk språk vil være en kjernekompetanse i veldig mange av stillingene som HiOA lyser ut.

Curt Rice sier kvalifikasjoner skal være det avgjørende ved ansettelser. Han påpeker at dersom en stilling krever kjennskap til norsk språk og kultur, skal det spesifiseres i utlysningsteksten.

Både fagforeninger og studenter er kritiske til rektorens forslag.

Les også: