Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Samlet høyskole for Buskerud og Vestfold

Av Forskerforum

Publisert 31. oktober 2012

Regjeringen har godkjent fusjonssøknaden. Høyskolene i de to fylkene slås sammen fra 1. januar 2014.

Fakta

 

SFF-ordningen har et særlig fokus på langsiktighet. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold.

I 2002/2003 ble de første 13 sentrene opprettet. I 2007 ble ytterligere åtte sentre etablert. Samtlige ble videreført etter midtveisevalueringene. SFF ble utlyst for tredje gang i 2011 og 13 nye sentre vil opprettes fra 2013, som vil dele 207 millioner kroner i året.

 

– Ved å forene kreftene gjennom en sammenslåing skapes det en robust og profilert institusjon som bedre kan møte samfunnets behov og fremstå som attraktiv samarbeidspartner.

Får 14 mill.

Det sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i forbindelse med offentliggjøringen av at Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold slås sammen fra 1. januar 2014. Det ble bestemt statsråd sist fredag. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Den vil ha rundt 7600 studenter og over 700 ansatte.

Kunnskapsdepartementet vil oppnevne et fellesstyre som skal lede arbeidet med å integrere de to institusjonene frem til 2014 og den nye høyskolen gis 14 millioner kroner til det videre arbeidet, melder departementet.

Står sterkere

– Hele hensikten med fusjon er å videreutvikle fag -og forskningsaktiviteten for å styrke internasjonalt orienterte profesjons- og arbeidslivsorienterte studier med regional forankring. En større og mer robust institusjon vil stå sterkere regionalt, nasjonalt og internasjonalt både med hensyn til rekruttering av medarbeidere og studenter, og i konkurransen om ressurser, sa rektorene Kristin Ørmen Johnsen ved HiBu og Petter Aasen ved HiVe da høyskolene var kommet til enighet tidligere i år.

Den nye høyskolen skal ha campuser i begge fylkene. Den vil satse på praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid og tilby profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, og ha en profesjons- og arbeidslivsrettet profil.