Se hvem som ga flest nye doktorgrader

Av Jørgen Svarstad

Publisert 16. november 2017

Etter flere år med nedgang i antall doktorgrader, nærmer man seg nytt rekordår.

Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en økning på 89 grader, eller 12 prosent. Det viser doktorgradsstatistikken fra NIFU(Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), skriver Universitetsavisa.

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil samlet antall i 2017 ende på rundt 1500 doktorgrader. Årsresultatet vil dermed ligge helt i nærheten av det foreløpige rekordåret 2013, da det ble avlagt 1524 doktorgrader, skriver NIFU i informasjonsbladet Doktorgrader i tall.

De fleste læresteder har økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst vekst har universitetene i Oslo og Tromsø, fulgt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge. Kvinner er igjen i flertall blant doktorandene. 423 kvinner disputerte våren 2017, mot 394 menn, noe som gir en kvinneandel på 52 prosent, skriver Universitetsavisa.

Her er tallene fra NIFU: