Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Sørøst-Norge
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), gitt av kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud 5. august.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– Både nye og gamle studenter ønskes velkommen til et åpent universitet, men med restriksjoner grunnet smittevernhensyn. USN vil prioritere de aller nyeste studentene i oppstartukene og det innebærer at de vil ha mye tilgang til undervisning på campus i den første perioden. Utover i semesteret, fra ca. 1. september, vil alle undervisning på campus fordeles så rettferdig som mulig mellom alle studieprogram. Noe undervisning og veiledning blir altså fysisk på campus, og noe blir digitalt.

Det er vanskelig å svare helt konkret på hvor mye av undervisningen som blir digital. De ulike programmene har funnet løsninger innenfor de rammene som er satt, gjennom at færre studenter kan møte til undervisning samtidig. Helt overordnet kan vi nok si at ca. halvparten av undervisningen og læringsaktivitetene blir digitale. Noen program har kunnet benytte større undervisningsrom til mer tradisjonelle forelesninger og gjennomfører veiledning og gruppearbeider digitalt, mens andre har større grad av digital undervisning og møter studentene fysisk til veiledning og andre læringsaktiviteter. De rammene som er gitt studieprogrammene, er at alle studenter skal ha tilbud om læringsaktiviteter/undervisning på campus jevnlig gjennom høstsemesteret.

Størrelsen på undervisningslokalene avgjør hvor store grupper som kan møtes til undervisning på campus og samtidig overholde minimum en meters avstand i undervisningssituasjonen. Som en tommelfingerregel kan en si at undervisningslokalene kun vil ha halvparten så mange studenter som vanlig. Studentene vil derfor deles i grupper som møter til undervisning og veiledning på ulike tidspunkt. I auditorier uten bord/pulter (mer kinosaler) vil færre enn halvparten kunne møte, da studentene ikke kan sitte på alle radene.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– Hovedregelen for USNs ansatte er at vi jobber på campus, forutsatt at det er mulig å opprettholde et godt smittevern. Hvis ansatte er i risikogrupper, hvis de er avhengige av kollektivtrafikk for å komme til arbeidsstedet, har en kontorplass der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand til andre, eller av andre grunner ikke ønsker å arbeide på campus, kan de avtale hjemmekontor med sin leder.

Kantinene er åpne, og driftes i samsvar med smittevernreglene.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Det er viktig at nye studenter opplever seg velkommen og blir integrert i det sosiale miljøet ved universitetet. Fadderuken og andre arrangementer i regi av studentorganisasjonene er viktige, men må gjennomføres på en litt annen måte i år.

For studentfadderarrangementene har USN, i dialog med studentenes organisasjoner, bestemt at det settes en grense på 20 personer ved samling mellom faddere og de nye studentene. For arrangementer i regi av studentorganisasjonene gjelder grensen på 200 personer. De generelle smittevernreglene gjelder. USN har en tett dialog med studentenes organisasjoner for å sikre at alle faddere og andre som har ansvar for arrangementer er godt kjent med retningslinjene.

– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Vi har utarbeidet retningslinjer som skal sikre at smittevernet blir ivaretatt i ulike situasjoner som i klasserom, på ekskursjoner/feltarbeid, arbeid i laboratorier, på arrangementer osv. Vi retter oss etter anbefalinger fra helsemyndighetene.

Gjennom ulike kommunikasjonstiltak minner vi både studenter og ansatte kontinuerlig om smittefaren. Vi bruker nettsider, infoskjermer, animasjonsfilmer, plakater, klistremerker på gulv osv. til å minne om betydningen av god håndhygiene og å holde avstand til hverandre. Vi snakker om smittevern på arrangementer for studenter og ansatte ved semesterstart.

I tillegg setter vi nå ut flere dispensere med håndsprit.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Som hovedregel har vi satt alle skriftlige eksamener som hjemmeeksamen. Det er ikke alle skriftlige eksamener som egner seg godt som hjemmeeksamen, og de faglig ansvarlige kan søke om å gjennomføre eksamen på campus som ved tidligere semestre. Søknadene blir vurdert etter kapasitet på rom, eksamensvakter og antall studenter. Muntlige og praktiske eksamener planlegger vi for at skal gjennomføres som normalt etter emneplanens beskrivelse.

Les også: