Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Selv om engelske universiteter har innført studieavgifter på 9000 pund, tilsvarende 115 000 kroner, har studentenes tilfredshet med studiene holdt seg stabil.

Det viser den nasjonale studentundersøkelsen for 2015, skriver Times Higher Education.

86 prosent av de 300 000 sisteårsstudentene på bachelornivå sier at de var fornøyde med utdanningen. Det er samme nivået som i 2014. Undersøkelsen er den første til å inkludere studenter som har betalt de høye avgiftene, som ble introdusert i 2012.