Sykepleierstudent vant tilbake studieplassen i retten. Staten anker ikke.
LUKK
Annonse
Annonse

Sykepleierstudent vant tilbake studieplassen i retten. Staten anker ikke.

Av Julia Loge

Publisert 23. september 2021 kl. 13:57

Studentens advokat håper dommen fører til endring i hvordan universiteter og høyskoler behandler saker om utestenging.

Sykepleiestudenten vant rettssaken da hun klaget på at studiestedet hadde stengt henne ute fra studiet på grunn av tidligere rusproblemer.

Nå opplyser Kunnskapsdepartementet til VG at de ikke anker dommen.

Annonse

Studentens advokat mener at det vil få konsekvenser for hvordan klagekomiteene behandler saker, fordi studenten ikke fikk anledning til å forklare saken for studiestedets komité.

Advokaten mener dommen er tydelig på at studenter ikke blir tilstrekkelig hørt.

– Et minstekrav må være at klagenemndene snakker med studenten selv. Klagenemndene lener seg i for stor grad på standardiserte formuleringer og går nesten aldri inn i selve saken. Det må åpnes for at studentene får forklare seg ordentlig og det bør åpnes opp for å føre et begrenset antall vitner for å belyse saken om nødvendig, sier advokaten, Odd Arild Helland, til VG.

– Dette får konsekvenser for hvordan studenter skal håndteres hvis de for eksempel blir anklaget for fusk, eller som i dette tilfellet, blir nektet praksisplass på grunn av hendelser i fortiden, sier Helland.

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har studenter allerede en del rettigheter fordi institusjonen eller staten dekker advokatutgifter, men at det kan komme endringer i bestemmelsene om utestenging og klagebehandling i et nytt forslag til universitets- og høyskolelov.