Tellekantsystemet under lupen

Tellekantsystemet under lupen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. november 2012

Systemet som belønner forskningsproduksjon skal evalueres, melder Universitets- og høgskolerådet.

tellekantsystemet-under-lupen


Tellekantsystemet bør evalueres av at fagmiljø utenfor Norge, sier Gunnar Sivertsen i NIFU.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

 

Det omstridte tellekantsystemet skal evalueres, skriver Uniforum. Ifølge seniorrådgiver Sigrid Tollefsen ved Universitets- og høgskolerådet, skal prosjektet lyses ut etter nyttår.

– Universitets- og høgskolerådet har fått tildelt en tildeling fra Kunnskapsdepartementet som gjør det mulig å få realisert dette, sier Tollefsen til Uniforum.

Annonse

Omdiskutert

Tellekantsystemet som ble opprettet i 2006 innebærer at institusjoner tildeles forskningsmidler på bakgrunn av forskningsproduksjonen. Produksjonen måles etter antall forskningsartikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrift. Ved Universitetet i Oslo ble det i 2011 produsert 4038 publiseringspoeng, som ga over 129 millioner kroner.  Det ble produsert 1,27 poeng per vitenskapelige årsverk, skriver Uniforum.

Ordningen har ført til en økning i forskningsproduksjonen ved norske forskningsinstitusjoner, men har også møtt mye kritikk. Mens antallet artikler har økt, har ikke pengepotten økt tilsvarende. Dermed får institusjonene mindre penger per publiseringspoeng de oppnår. Hvordan poengene fordeles på type publikasjon har også vært omstridt. Tidsskriftene deles inn i nivå 1 og nivå 2, hvor nivå 2-tidsskrifter gir tre ganger så mange publiseringspoeng.

Ønsker utenlandsk evaluering

Ifølge forsker Gunnar Sivertsen ved Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU) bør oppdraget om evaluering av tellekantsystemet gis en utenlandsk institusjon.

– Det bør egentlig evalueres av et fagmiljø utenfor Norge, siden alle forskningsinstitusjoner i Norge deltar i tellekantsystemet.

Tollefsen bekrefter at habilitet blir viktig i evalueringsarbeidet.

– Spørsmålet om habilitet vil være viktig for UHR, og ettersom NIFU har hatt ei så sentral rolle i utviklinga av publiseringsindikatoren, vil NIFU ikke kunne utføre evalueringen, sier hun.